Město Opava bude v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení jiných zdrojů. Počítá s příjmy 1,63 miliardy korun a stejnou částku navrhuje jako výdajovou část. S návrhem rozpočtu zastupitelstvo souhlasilo a schválilo ho 11. prosince na svém jednání.

„Intenzívně jsme na něm pracovali několik měsíců a jsem přesvědčený, že je to rozpočet zodpovědný a kvalitní. Na příjmové straně jsme museli zohlednit dopad vládního daňového balíčku, který nám odčerpal v součtu příjmy, atakující 250 milionů korun. Ve výdajích jsme museli zohlednit fakta, vycházející ze zvyšujících cen energetických komodit, která znamenají i všeobecné navýšení cen. Dalšími faktory byly úpravy sazeb DPH u některých využívaných služeb. Tarify jízdného v MHD jsme byli nuceni upravit už v prosince a v novém roce musíme mírně zvednout poplatek za svoz a likvidaci odpadů. Snažili jsme se, aby finanční zatížení obyvatel Opavy nebylo natolik zatěžující, že by vedlo k cestě do chudoby. Věřím, že chápou, že je třeba udělat i malý krok dozadu, aby v Opavě zůstala i nadále vysoká kvalita služeb, poskytovaných magistrátem a nemuselo dojít k omezení strategických investic nebo dokonce k zadlužování města. Dluh města chceme naopak snížit,“ říká primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Bude se volit sportovec Opavska
Bude se volit nejúspěšnější sportovec Opavska. Je možné posílat návrhy

Dopad vládního daňového balíčku bude především v oblasti sdílených daní. V roce 2021 mělo město Opava skutečný příjem ze sdílených daní cca 900 milionů a v roce 2022 ve výši 1 032 milionů korun, což meziročně znamenalo nárůst 14,6%. Pro letošní rok ministerstvo financí predikuje meziroční nárůst 12,6%, což by pro město mohlo znamenat dosažení 1 162 milionů korun. Pokud by nebyl schválen daňový balíček a v něm snížení procentuálního výnosu ze sdílených daní pro obce, dalo by se v rozpočtu na rok 2024 počítat s maximální částkou až 1 301 milionů korun, tedy nárůst o 12%. S balíčkem je však nutné počítat s navýšením o 2% proti rozpočtu roku 2023.

Zmražená tlačenka na vánočních trzích v Opavě také neprošla. Zdroj: se souhlasem Státní veterinární správy
Průšvih na vánočních trzích nejen v Opavě: Kontroloři zírali, co stánkář prodává

„V tomto směru jsme však trochu skeptičtí a navrhujeme příjem ze sdílených daní 1 094 milionů korun, což proti předpokládané maximální částce představuje výpadek 207 milionů korun.. Výpadek ale může být podstatně vyšší, protože lidé méně utrácejí, dochází k omezování některých druhů výroby i prodejů a další výpadky příjmů přinese pokles ve stavebnictví,“ říká primátor Navrátil. proto nezbývá než přistoupit k úsporám nebo některé záměry odložit na pozdější dobu.

Plánované finanční prostředky do velkých investičních akcí v roce 2024 jsou navrženy na částku 73 040 700 korun a do této oblasti budou dodány finanční prostředky po vyhodnocení rozpočtu na letošní rok, takže tato částka nemusí být konečná. Na životní prostředí bylo mimo dotace, které se podaří v průběhu roku získat, vyčleněno 89 325 500 korun. Dominantní položkou je svoz komunálních odpadů včetně činnosti sběrných dvorů s předpokládanými náklady 73 milionů korun a další částka 9 milionů je určena na svoz astro a BIO odpadů. Příjmy z poplatků obyvatel jsou cca 30 milionů a z prodeje druhotně využitelných komodit i odměny 13,8 milionu korun. Město vyčlení 36 605 500 korun na tzv. energetický management, od něhož si slibuje funkční kroky ke snížení energetické náročnosti jím spravovaných objektů i služeb.

Česko zpívá koledy v Opavě. 13. prosince 2023.
OBRAZEM: Česko zpívá koledy v Opavě s úspěchem. Na pódiu i rodák z New Jersey

V oblasti kultury může Slezské divadlo na provoz čekat 100 milionů, Knihovna Petra Bezruče 22 milionů a Opavská kulturní organizace OKO 28 milionů korun. OKO z nich musí zvládnout navíc i péči o KD Na Rybníčku, který jí připadne, pokud se nenajde jiný nájemce.

Z tradičních velkých festivalů dostane zelenou pouze Bezručova Opava, na který je vyčleněno 900 000 korun a je v něm počítáno i s podporou Moravskoslezského kraje. Odbor dopravy má rozpočet 133 455 000 korun - na dopravní obslužnost Městským dopravním podnikem bude výdaj 130 615 000 korun, který musel být proti letošnímu roku navýšený o 5 milionů a dalších 1,29 milionu korun je určeno na meziměstkou dopravní obslužnost. Seniortaxi projezdí v příštím roce 700 000 korun, tedy stejně, jako letos. Velké šetření čeká odbor informatiky i přesto, že magistrát bude zajišťovat více služeb státu. Loni dostal 52 milionů a letos jen 35 milionů korun. Snížena byla především částka na e-Government a tato činnost bude dobíhat z letošních finančních prostředků.

Střední škola technická v Opavě má nově zrekonstruované učebny a zázemí, tzv. Collaborative Learning Spaces.
Opavský „Kolofík“ má nové supermoderní učebny

K navýšení došlo i pro Technické služby Opavy a to z letošních 150 milionů na 162 milionů korun pro rok 2024. I tady musíme počítat s nárůstem cen energií, vstupních komodit i služeb a se změnou DPH, takže jsme byli nuceni zvýšit částku o 16 milionů korun. Například správa a údržba bazénu, Tyršova stadionu, in-line stezek nebo koupaliště bude stát o pět milionů více, údržba komunikací a chodníků o 2 a provoz veřejného osvětlení o 1 milion korun. Podobně jsme museli přidat i jinde, například u péče o veřejnou zeleň nebo čistotu města,“ komentuje Tomáš Navrátil dotaci technickým službám.

Rozsvícení obchodního domu Breda&Weinstein v Opavě.
VIDEO: Takový byl videomapping na Bredě. Akce nadchla stovky Opavanů

Sociální oblast dostane v roce 2024 celkem 58 822 000 korun, což je o 400 000 víc než letos. Nejvyšší podíl si vyžádaly sociální programy a dotace (32 600 000), provoz Seniorcentra (14 497 000) a podpora sociálních služeb Moravskoslezského kraje (9 197 000). Také podpora školství šla mírně nahoru. Pro letošek na ni bylo městem vyčleněno 111 507 200 korun a pro rok 2024 113 513 600 korun. Rozpočet nezapomíná ani na městské části, kterým také trochu přilepšil. Rozdělí si celkem 58 591 000 korun, což je proti předchozímu roku ve výši 51 792 000 korun nárůst o necelých sedm milionů. Podpora Jednotek dobrovolných hasičů představuje 14 459 500 korun, podpora sportu prostřednictvím ČUS 15 300 000 korun, dalších 1 500 000 korun je určeno na sportovní granty a 3 500 000 korun na kulturní grantový systém. S 2 518 500 korunami je v Opavě počítáno na podporu a rozvoj systému sdílených kol.