V květnu letošního roku byla v Komárově provedená tzv. pasportizace zeleně. Co si pod tím představit?

Jedná se o klasifikaci stromů a keřů, zhodnocení jejich zdravotního stavu, fyziologické vitality a další hodnotící ukazatele. Ve zkratce řečeno: jaký porost se v Komárově nachází a zdali je vyhovující. Zeleň se hodnotila v okolí obecního úřadu, v prostoru před hasičárnou, řeznictvím a obchodem, v okolí ulice Dlouhé od hospody Na Staré až po prostranství před kostelem, v oblasti Na Spojce a v parku u školy.

Všechny plochy byly vyhodnocené jako způsobilé a plnící svou funkci. Až na tu poslední park u školy. Zde našel zpracovatel studie Ondřej Remeš deset jehličnatých stromů, které jsou ve čtvrtém věkovém stádiu. Což znamená, že mají špatnou vitalitu a především brání průniku světla do oken základní školy.

S tím údajně také souvisí špatný stav travního porostu, jelikož terén trávníku je prý hrbolatý a trávní porost řídký. „Navíc leží tento park v samotném centru, hned vedle kostela a školy, a v současné době dělá naší městské části spíše jen ostudu," uvedli na webových stránkách členové zastupitelstva MČ Opava-Komárov.

Proto se rozhodli tuto plochu revitalizovat. S tím by jim měla pomoct firma Okrasné školky z Oldřišova, která již vypracovala návrh, jak tuto plochu oživit. Park by měl nově vypadat tak, aby přilákal všechny věkové kategorie.

Představitelé obce mysleli také na děti, proto se nyní uvažuje ve spolupráci se zdejší základní školou o venkovní výuce na travnaté ploše. Pro tuto výuku se dokonce plánuje osadit park kmeny, které by měly nahrazovat školní lavice. Vykácení zdejších stromů je prý nutné.

V parku zůstanou pouze dva vzrostlé buky. Poté dojde k zarovnání plochy, osetí nové trávy, výsadbě ozdobných stromů, keřů, trvalek a k výsadbě živého plotu. Doplní se také pár laviček či odpadkových košů. Dále na svých webových stránkách zastupitelé městské části upozorňují, že plně rozumí tomu, když někomu nebude kácení stromů příjemné. Údajně jsou ale stromy v tak špatném stavu, že jsou pro zdejší lokalitu zcela nevhodné a jejich odstranění je nutné.