Jak redakci potvrdil starosta Komárova Daniel Žídek, doprava bude v první fázi řešena kyvadlově.

„Půjde o semaforem řízenou dopravu v jednom pruhu.Vdruhé fázi se bude jednat o objížďku osobních vozidel přes Raduň a nákladních přes Kravaře. Autobusová doprava povede objížďkou přes místní komunikaci,“ uvedl starosta se slovy, že se budou opravovat oba mosty najednou, aby se v budoucnu nemuselo znovu uzavírat.

„Mou snahou je, aby oprava proběhla koordinovaně se samosprávou, což se zatím děje. Veškeré naše připomínky byly zatím akceptovány. Vtomto týdnu bych měl mít potvrzeno, zdali Ředitelství silnic a dálnic tuto opravu opravdu letos provede a má-li na to rezervované prostředky,“ doplnil starosta.

Nakonec dodal, že financování je na státu prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Opravy vážně zkomplikují dopravu

Jak uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková, opravu mostů by bylo nejvhodnější provést najednou.

„V první etapě bude částečná uzavírka mostů. Provoz na silnici I/11 bude po dobu této etapy zachován. Doprava bude svedena do pravého jízdního pruhu směrem na Ostravu. Provoz v tomto pruhu bude obousměrný, řízený světelným signalizačním zařízením,“ vysvětluje Vápeníková s tím, že průjezd přes most bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a linkové autobusové dopravy.

Jak popisuje, veškerá doprava bude svedena na objížďku ze silnice od Nových Sedlic přes Štítinu, Kravaře po silnici do Opavy. V druhé etapě pak budou uzavřeny oba mosty.

„Objížďka pro vozidla integrovaného záchranného systému a autobusy bude vedena po místní komunikaci ze směru od Ostravy odbočením vlevo před mostem, přes Černý mlýn v Komárově na silnici z Kylešovic a zpět za druhým mostem,“ pokračuje.

Na této trase budou podle jejích slov zřízeny tři výhybny. Mezi první a druhou bude provoz řízen semafory. Ve třetí etapě čeká na řidiče úplná uzavírka mostů. Záchranný systém a autobusy budou jezdit přes mosty, kde bude již zatvrdnutý beton.

Opravy mostů jsou naplánovány na období od května do srpna tohoto roku. Pokud tedy budou včas přiděleny finanční prostředky.

(luvr)