Přemnožený stolístek klasnatý. To byl hlavní důvod, proč se město Hlučín v minulém roce rozhodlo pořídit vodní kombajn za šest milionů korun. Rozrostlý stolístek činil v Hlučínském jezeře problémy nejen samotným plavcům nebo vodním lyžařům, ale znepříjemňoval práci a pohyb také záchranářských člunů.

Po nezbytné zimní údržbě už byl kombajn přepraven k břehům štěrkovny a byla na něm vyměněna lišta. Poprvé se na hladinu vypravil koncem minulého týdne, kdy absolvoval jakousi zkušební jízdu.

„Nejdříve je totiž potřeba zjistit, v jakém stavu se vlastně vodní rostliny nacházejí. Nejprve se tedy zmonitoruje situace, jak moc traviny porostly, a pak se uvidí. Nicméně podle potřeby už pak bude připraven vyplout na jezero a sekat,“ popisovala mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

V České republice disponují vodním kombajnem kromě štěrkovny už jen na jednom místě, a sice na rekreační nádrži Velký bolovecký rybník, která se nachází v Plzni.

Právě do Plzně se ještě před koupí kombajnu vypravila v roce 2016 místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová spolu s ředitelem Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petrem Breitkopfem, aby si prohlédli, jak vlastně zařízení funguje.

„Po zkušenostech s plzeňskou lodí jsme tu pro Hlučín nechali vylepšit. Navíc je zde hlavně kabina pro posádku, která je velmi důležitá kvůli různým povětrnostním vlivům. Žací loď je chlazená vodou, ve které jezdí, ale za hodně teplého počasí to nestačilo. Proto je hlučínský model vybaven i přídavným chlazením,“ vysvětloval před časem rozdíly mezi plzeňským a hlučínským kombajnem František Škultéty ze společnosti Kuhn Bohemia, která stroj obsluhuje.

Kombajn může kosit rostliny v hloubce až 1,8 metrů. Ukládá je do zásobníků, kam se najednou vejde pět kubíků trávy. Ta je následně vyskládána na mola, které nechalo město na třech místech vybudovat, poté je ekologicky zlikvidována.

K redukci vodních trav dochází na štěrkovně po domluvě s odborníky, podle nichž však není úplně dobré stolístek klasnatý zcela vymýtit, neboť čistí vodu, ve které je pak méně sinic. Pomoci mají i vybrané druhy ryb, které už byly na jezero vysazeny.