Údajně dochází v současné době na Opavsku častěji k otravám z karmy… Je to tak? Čím je to způsobeno?

Ano je to tak. Řekl bych, že problémy narůstají s počtem vyměněných oken. Jakýkoliv spotřebič, ve kterém probíhá spalování paliva, totiž potřebuje dostatečné množství vzduchu k dokonalému spalování. Jestliže se v celém bytě vymění stará dřevěná okna, kterými protahuje, za kvalitní plastová - celý byt se utěsní a stává se neprodyšným.

Většina plynových spotřebičů si přisává spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou instalovány. Při nedostatečném přívodu tohoto vzduchu dochází k nedokonalému spalování, k narušení dynamické rovnováhy systému (místnost-spotřebič-usměrňovač tahu-komín) a k vracení spalin do místnosti.

Dalším problémem jsou výkonné odsávače par instalované v kuchyních, které dokáží vzduch z místnosti i z celého bytu odčerpat během pár minut. Tím vytvoří podtlak v místnosti, komíny přestanou sloužit jako odtah spalin, jejich funkce se obrátí a slouží jako přívod vzduchu. Tím se spaliny dostávají do místnosti.

Co byste jako kominík lidem doporučil? Na co by si měli dávat pozor?

V normě je dané, že v místnosti, kde je instalovaný otevřený spotřebič, nesmí být okna a dveře opatřeny těsněním. Při výměně oken si lidé mnohdy ani neuvědomí, že sice sníží úniky tepla z bytu, ale zamezí přirozené výměně vzduchu.

Při výstavbě nových domů se už v návrhu počítá s kvalitními (těsnými) okny a dveřmi a pro topení se navrhují spotřebiče, které mají zajištěn vlastní přívod vzduchu. Při rekonstrukcích se na toto zapomíná, vymění se okna, ale spotřebič zůstane původní.

U stávajících spotřebičů je tedy nutné zajistit trvalý a dostatečný přívod vzduchu do místnosti. Dalším řešením u takto zmodernizovaných bytů je nainstalovat nový spotřebič s uzavřenou spalovací komorou, který není závislý na přívodu vzduchu do místnosti.

Podceňují lidé kontroly komínů?

Komíny jsou důležitou součástí každé budovy.Najejich stavu závisí bezpečný provoz, zdraví a životy uživatelů. Kominík při svých kontrolách zjišťuje stav komínového zdiva a komínové vložky, zjišťuje průchodnost komínů a jejich funkčnost.

Jen funkční komín zajistí spolehlivý odvod spalin do volného ovzduší.Lhůty kontrol a čištění komínů jsou dané ve vyhlášce č. 111/81 S. Revize a kontroly kouřových cest se provádí dle ČSN 73 4201:2008 přílohy E.

Vzpomínáte si na nějaký tragický případ z Vaší praxe?

Kominickou práci vykonávám od vyučení a za tu dobu jsem se setkal i s několika tragickými případy. Nejsmutnější je, že to byli vždy mladí lidé.

Necítíte se jako kominík ohroženým druhem?

Nejen kominíci jsou ohroženým druhem. Všeobecně jsou všechna řemesla mimo zájem mladých lidí.

Jak jste se k práci kominíka dostal?

Kominictví jsem si jednoduše vybral v katalogu učňovských oborů, připadalo mi netradiční a zajímavé. Učiliště bylo tehdy v Odrách. Já pocházím z Vítkovska, takže do školy jsem to měl blízko.

Vyměnil byste svou práci za jinou, kdybyste měl možnost?

Dřív možná ano, dnes už určitě ne. S modernizací spotřebičů došlo i ke změně charakteru kominických prací. Kominickým nářadím je dnes analyzátor spalin, komínová inspekční kamera a počítač.

Chytají se lidé za knoflík, když Vás vidí?

Často. A taky se mi stává, že si na mě lidé sahají pro štěstí. A diví se, že už nejsem tak umazaný. Přece jen se toho dost změnilo. S plynofikací ta nejšpinavější práce ubyla a nahradila ji práce odborná např. kontroly, revize a autorizovaná měření spalovacích zdrojů.

Volají Vám lidé až ve chvílích, kdy nastane problém, nebo dávají přednost prevenci?

Jsou dvě skupiny lidí. Ti, kteří nevědí, že kominík existuje, a pak jsou lidé, kteří si nechávají kontrolovat komíny pravidelně již celé roky, včetně zjištění škodlivin (oxidu uhelnatého) ve spalinách.