S příchodem sychravého počasí začala topná sezona. Ta s sebou přináší také každoroční problém, a sice to, že lidé do svých kotlů mnohdy přikládají nevhodná topiva. A může se stát, že jim u dveří zazvoní úředník s tím, že jde kotel zkontrolovat.

Touto pravomocí totiž disponují úřady od začátku letošního roku. Zatím však k tomu přistoupit nemuseli. „Avšak případy, kdy si lidé na nevhodné způsoby zatápění stěžují, registrujeme. Kolikrát je problém otevřít okno. Do monitoringu jsme zapojili také městskou policii, spolupracujeme i se studenty Slezského gymnázia a jejich projektem Emise.

Prevence je v této oblasti velmi důležitá,“ mínila starostka Kravař Monika Brzesková.

„Čmoudící“ komíny lze spatřit také v Bolaticích. „Lidé si stěžují, ale už ne tolik jako v minulosti. Problémem není ani tak pálení plastů, ale topení nekvalitním uhlím. Lidé často místo toho, aby utlumili oheň v kamnech, pec zavřou a kvůli nedostatku kyslíku odchází do ovzduší více popílku a oxidu dusíku a síry,“ konstatoval čelní představitel Bolatic Herbert Pavera.

Podobně jsou na tom také ve Štěpánkovicích. „Zatím si tedy ještě nikdo nestěžuje ale sám se po naší obci a okolí pohybuji, takže kouřících komínů jsem již zaregistroval dost. Bohužel do toho spadají i ty s kotlíkovou dotací, v některých z nich se spaluje nekvalitní hnědé uhlí,“ popisoval štěpánkovický starosta Bernard Halfar.

Moravskoslezský kraj spustil už druhou vlnu kotlíkových dotací. V té první si v Kravařích, jakožto v obci s rozšířenou působností, o dotaci na nový kotel zažádalo 189 zájemců, v té další je jich zatím předloženo 245.