Týká se záměru nakoupení kompostérů a jejich předání občanům města a městských částí na odstraňování bioodpadu z vlastních nebo pronajatých zahrad. Podání žádosti o poskytnutí dotace předcházelo loni v srpnu dotazníkové šetření, které mapovalo předběžný zájem lidí o tuto službu.

V současné době připravuje město zadání veřejné zakázky na dodavatele kompostérů a po něm bude následovat předání nádob na základě smlouvy mezi uživateli a městem. K tomu je potřebný konečný seznam žadatelů, který se nyní sepisuje.

„Opavané, kteří se loni zapojili do předběžného šetření a uvedli na sebe kontakt, jsou už v evidenci zájemců vedeni. V případě potřeby budou vyzváni k doplnění údajů. Okruh uchazečů však můžeme rozšířit, a proto nabízíme možnost zapojení i dalším zájemcům, kteří mohou o kompostér dodatečně požádat," informuje vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

V tomto případě musejí do 31. května vyplnit anketní lístek, uvést v něm všechny požadované údaje a odevzdat ho na podatelně magistrátu v budově Hlásky, v areálu magistrátu v Krnovské ulici v budově C nebo přímo na sekretariátu odboru životního prostředí (areál MMO, budova C, 2. patro). Obyvatelé městských částí mohou vyplněný formulář nosit na úřady městských částí, kde budou evidováni.

Formulář mohou poslat také elektronicky na e-mailovou adresu: posta@opava-city.cz. Žádosti budou evidovány podle data podání a v tomto pořadí pak budou kompostéry přidělovány. Formulář s dalšími informacemi najdou na webu: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=59978.