„Na skládce je takový odpad zbytečný, ale po kompostování může být užitečný. Proto se chceme do nové výzvy na nakládání s kompostem přihlásit," říká primátorův náměstek Dalibor Halátek (nestr.).

Kompostéry by si zájemci mohli, podobně jako popelnice, od města půjčit zdarma v rámci poplatků za odvoz odpadu. Do prvotní úvahy padá asi 600 kusů pro majitele rodinných domů. Operační program životního prostředí EU by na ně přispěl 1,8 milionem korun a podíl města by byl zhruba ve výši 200 000 korun.

„Když s projektem neuspějeme, vydáme celou potřebnou částku z městského rozpočtu," slibuje Dalibor Halátek.

Zájem Opavanů a obyvatelů městských částí mapuje dotazník, který se objevuje v jejich dopisních schránkách.Vyplněný formulář musejí odevzdat do 30. srpna na podatelně Hlásky nebo v magistrátním areálu na Krnovské ulici. Váhat by neměli, protože kdo zareaguje dřív, bude mít větší šanci.

Projekt se netýká zahrádkářských kolonií ani sídlišť. Biologický odpad od zahrádkářů by mohly později řešit centrální komunitní kompostárny a na sídlištích hrozí nebezpečí znehodnocení bioodpadu jiným a už nevhodným odpadem. Město vyváží na skládku ročně plus minus čtrnáct tisíc tun odpadu z popelnic a kontejnerů. Dalších pět tisíc tun pochází ještě z tříděného odpadu.

Podle propočtů radnice má Opava na svém území přibližně šest tisíc rodinných domů se zahradou a kompostéry by mohly snížit množství odpadu o zhruba dva tisíce tun.

Stejný projekt z Operačního programu životního prostředí už využil Slavkov. Vloni se do výzvy přihlásil a uspěl, letos v červnu zakoupil 350 kompostérů. „Tři sta jsme jich zapůjčili majitelům rodinných domů na pět let a po uplynutí doby je získají do svého vlastnictví. Zbylých padesát máme rozmístěných v parcích a na veřejném prostranství," říká starosta Vladimír Chovanec.

Z evropských peněz projekt získal 983 000 korun a 98 000 korun uhradila obec ze svých prostředků. Spokojenost je ve Slavkově oboustranná. Obecní úřad šetří náklady na odvoz odpadu a lidé jsou rádi, že budou mít kompost na své zahrady.