Všechny tyto otázky chce řešit vůbec první komunitní plán, který připravují pracovníci magistrátu, zástupci organizací, významných institucí, veřejnosti. „Hlavním cílem tohoto plánu je zmapovat celou sociální oblast na Opavsku, vysledovat, zda služby nabízené jednotlivými poskytovateli odpovídají skutečným potřebám obyvatel, nebo se zdvojují, či dokonce scházejí. Také je důležitá výměna poznatků mezi poskytovateli a komunikace s veřejností, jednotlivými složkami magistrátu a například i soukromou sférou,“ uvedla koordinátorka komunitního plánování Kateřina Gelnarová.

Nově vznikající komunitní plán, na jehož vzniku se podílejí různé pracovní skupiny již od loňského září, by měl být hotov letos na podzim. Čeká jej poté schvalování v radě a zastupitelstvu města a začít platit by měl v období 2008 až 2010. Samotný návrh komunitního plánu pokrývá pět oblastí: péče o děti a rodinu, péče o osoby se specifickými sociálními problémy, péče o osoby se zdravotními problémy a také péče o národnostní menšiny a seniory.

Plán by měl jasně ukázat, kde má Opava v sociální sféře své priority „Co tu podle nás chybí nebo je podhodnoceno, jsou například terénní služby a z nich třeba asistence a včasná péče pro znevýhodněné děti. Chybí také noclehárna pro ženy nebo azylové bydlení pro páry, ” přiblížila Gelnarová. Komunitní plán by měl také vyhodnotit, které služby zlepší situaci všech cílových skupin v Opavě. Občané města se budou moci k plánu vyjádřovat déle než měsíc, a to od 21. září do 31. října. V mnoha případech s úředníky už komunikují nyní.

„Na podzim chystáme několik veřejných akcí. První bude 17. září veřejné projednávání komunitního plánu v aule Slezské univerzity Na Rybníčku od 16 hodin, dále pak různé konference a semináře nebo také Den sociálních služeb, na který budou navazovat i různé kulturní akce,“ doplnila Kateřina Gelnarová.