Úvodní blok přednášek otevře výkladem o metodě výuky Wagnerovy školy někdejší velvyslanec Slovinska v ČR a znalec díla architekta Plečnika Damjan Prelovšak. Následují vystoupení Pavla Zatloukala z Muzea umění v Olomouci o Josefu Hoffmannovi a Jindřicha Vybírala z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který připomene nezapomenutelný tvůrčí odkaz Krnovana Leopolda Bauera, od jehož smrti letos uplyne 70 let.

Kotěra a jeho doba, to je první odpolední téma ohlášené Vladimírem Šlapetou z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Další dva referáty, o něž se postarají Naďa Goryczková z Národního památkového ústavu a zástupce vedoucího Ústavu historických věd a spolupořadatel celé akce Pavel Šopák, se u příležitosti stého jubilea jeho úmrtí dotknou osobnosti světově proslulého opavského rodáka J. M. Olbricha.

„V závěru pak nebudou chybět příspěvky inspirované osudy Flemmichovy a Larischovy vily v Krnově. První přednese Renata Ramazanová z Městského úřadu v Krnově, druhého se ujme Karel Müller ze Zemského archivu v Opavě,“ uvedl Pavel Šopák.

Druhý den se účastníci ze symbolicky vybraného dějiště konference v Městském domě kultury Petra Bezruče (vždyť budovu Obchodní a živnostenské komory, jejíž největší část dnes využívá Knihovna Petra Bezruče, projektoval právě L. Bauer), vydají na odbornou exkurzi po památkách moderny v Opavě a v Krnově.

(ian)