Schůzky se zúčastnili také zástupci ministerstva zdravotnictví a poslanecké sněmovny, aby na konferenci společně diskutovali o perspektivách zdravotnictví v souvislosti s připravovanou reformouzdravotního systému. „Naše zdravotnictví nemá dodnes vytvořen svůj právní rámec a ten se vytváří nyní. Proto je důležité, aby se sešli zástupci krajů, státu, měst, soukromého sektoru i pojišťoven, vyslechli si, co se chystá a mohli se na to připravit. Uspořádání konference je tak především reakcí na překotné změny, které ve zdravotnictví nyní probíhají,“ řekl Jiří Veverka

. Ten na konferenci ve svém příspěvku shrnul, čemu se kraj dosud věnoval a nastínil kroky, které krajské zdravotnictví čekají. „Naším cílem zůstává vytvoření řetězce nemocnic, které zajistí za všech okolností dostupnou a kvalitní zdravotní péči,“ řekl Veverka. „Tématem mého příspěvku byla reforma financování i reforma institucí z pohledu ministerstva. Vysvětloval jsem především to, jak se bude ministerstvo na celé reformě podílet, a jaké budou změny, které čekají v souvislosti s ní celé české zdravotnictví i kraje jako poskytovatele zdravotní péče,“ shrnul svůj příspěvek na konferenci Marek Šnajdr, první náměstek ministra zdravotnictví ČR.

Vedle Veverky a Šnajdra vystoupila na konferenci také poslankyně parlamentu České republiky Dagmar Molendová, aby představila práci na reformě ve zdravotním výboru Parlamentu ČR. Konference se zdravotní tématikou se v prostorách kraje uskutečnila podruhé. Tématem loňské konference Zdravotnictví na scestí byly aktuální problémy, které zdravotníci řešili. O rok dříve se konal seminář jehož tématem byla zdravotní reforma na Slovensku.