V minulém týdnu začala Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona o ochraně ovzduší, která by s sebou od příštího roku přinesla také novou pravomoc pro úřady. Jejich pracovníci by tak mohli přímo v domácnostech kontrolovat, čím lidé topí.

Nápad se původně zrodil v hlavách studentů Slezského gymnázia v Opavě (SGO) zapojených do projektu Emise. „Iniciativu jsme panu ministrovi předložili my a on se ji teď snaží prosadit. Psali jsme rovněž i otevřený dopis poslancům a senátorům," uvedla pedagožka SGO Kamila Tkáčová.

Tamní studenti již několikátým rokem dělají doslova osvětu, když ve snaze o lepší ovzduší obcházejí domácnosti na území města a radí lidem, jak lépe a správně topit.

Obce a města na Opavsku zatím k možné změně zaujímají spíše neutrální postoj. „Jedná se pouze o jakýsi doplněk. Kontrola navíc bude moci být provedena jen v případě opakované stížnosti během jednoho roku a danému občanovi bude předem zasláno i oznámení o připravované kontrole.

Nedá se předpokládat, že bude automaticky kontrolován každý člověk, který používá kotel, a pokud ano, znamenalo by to vytvoření cíleně zaměřeného represivního orgánu, což by vedlo také ke zvýšení výdajů pro úřad," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy Marie Vavrečková a dodala, že konkrétně pro Opavu by to znamenalo vykonávat kontroly ve 41 obcích.

S o něco větším entuziasmem sleduje situaci náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek.

„Přípravu daného zákona sleduji s napětím. Samozřejmě bych možnost fyzické kontroly uvítal, musí však být jasně stanovená pravidla. Je bezesporu potřeba, aby na ty, kdo topí ledasčím byl nějaký metr a za jejich špatné topení je čekal postih."

Nemyslí si, že by novela přinesla nové pracovní příležitosti na samotných úřadech. „Nová místa by asi vzniknout neměla. Domnívám se, že už jen samotná možnost a skutečná vykonatelnost kontrol bude dostatečným strašákem a většinu lidí od nesprávného topení odradí," doplnil.

Kontrola se nahlásí předem

Situaci kvitují také v Hlučíně. „Mnoho lidí už investovalo do moderního systému vytápění. Studenti hlučínského gymnázia se zapojili do projektu Emise. I přesto se ale bohužel stále najdou tací, kteří bez ohledu na své okolí spalují nějaký odpad. Proto vítáme, že se nějaký systém kontrol vytváří," sdělil starosta Hlučína Pavel Paschek.

Zároveň se ale o funkčnost systému v praxi obává.

„Máme trochu strach, že tak, jak by to mělo být nastaveno, to nesplní svůj účel. Úřad bude údajně muset během jednoho roku dostat alespoň dvě upozornění od občanů, že někdo špatně topí. Teprve na základě nich město danému člověku oznámí, že u něj bude provádět kontrolu. Pro úředníky by tedy bylo jednodušší jej vyzvat, aby doložil revizní zprávu ke kotli," poznamenal.

Tu musejí mít domácnosti provedeny nejpozději do konce tohoto roku.

„Zatím je schválena povinnost pro vlastníky kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 až 300 kW, které slouží jako zdroj tepla, si u nich nechat provést kontrolu technického stavu. Nejpozději do 31. prosince 2016 je třeba si nechat provést kontrolu technického stavu a provozu," poznamenala Soňa Prášková z hlučínského úřadu.

Ani ona si zatím neumí dost dobře představit, jak bude vše probíhat.

„Nechceme lidem znepříjemňovat život zbytečnými kontrolami ale faktem je, že občané Hlučína už pravidelně několik let označují stav ovzduší za jeden z hlavních problémů. Podle informací, které máme, zatím jen z médií bude úřad muset hříšníka nejprve vyzvat k nápravě a až pak bude moci být provedena kontrola kotle. Tu ale musí nahlásit předem, takže se dá předpokládat, že v nahlášený termín u něj bude vše v pořádku," dodala.

Velký přínos neočekává Vítkov

Problémy s exhalacemi mají také v Kravařích.

„Jsme oblastí, která jimi velmi trpí. To, co pomůže tento neutěšený stav změnit, je topit co nejšetrněji, aby nebyli zdravotně ohrožování lidé kolem nás. K tomu snad tento zákon spěje, takže by mohl pomoci. Je však nereálné se prozatím vyjadřovat k něčemu, co je teprve diskutováno," sdělil místostarosta Kravař Petr Muczka.

Podle vedoucí odboru životního prostředí ve Vítkově Hany Markové nebude mít navrhovaná změna vliv na zlepšení kvality ovzduší ve Vítkově.

„Umožnění přístupu ke kotli je jedním z možných nástrojů kontroly. V případě řešení již podaných podnětů ohledně spalování nepřípustného paliva jsme se dosud nesetkali s tím, že by nám občané nechtěli umožnit přístup. Neočekáváme tedy, že by tato změna měla výraznější vliv na ovzduší. Platným nástrojem stále zůstává měření tmavosti kouře metodou podle Ringelmana," uvedla.

Návrh omezuje osobní svobodu

Starosta Bolatic Herbert Pavera je vůči navrhované změně skeptický.

„Žádný úředník by neměl tuto pravomoc mít, je to porušování osobní svobody. Kompetentní by v této záležitosti měli být technici, případně kominíci, kteří do domu vstupují, aby provedli revizi kotlů," řekl. Nápad se u nich v obci neosvědčil už v minulosti.

„Jednoho občana jsme přišli zkontrolovat dvakrát. Samozřejmě jsme mu předtím museli zaslat upozornění, že kontrola proběhne. A pochopitelně čirou náhodou ani jednou nebyl doma," poznamenal Herbert Pavera.

Stavem ovzduší se aktivně zabývá už delší dobu. „V rámci akce Dýchejme čistý vzduch se uskutečnily besedy a semináře ve všech obcích a městech na Hlučínsku. Součástí byly také výstavy vhodných kotlů, svůj výstup měl i Smokeman z Vysoké školy báňské v Ostravě.

Přednášeli jsme také na základních školách, zkrátka ta osvěta tady byla velká a vyplatila se. Pravidelně co dva roky měříme čistotu ovzduší a poslední výsledky jsou velmi pozitivní," uzavřel.

Veronika Bernardová