Na zábavní podniky si posvítili příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, policie, pracovníci oddělení sociální péče o děti a Městský úřad Kravaře.

„Hasiči se při těchto kontrolách zaměřili především na dodržování předpisů o požární ochraně, zejména co se týká volných únikových cest a přístupu k nouzových východům, vybavení provozoven přenosnými hasicími přístroji, nástěnnými hydranty a jejich provozuschopnost," řekla Petra Magerová, preventistka hasičského záchranného sboru MSK.

Výsledky byly špatné. I přesto, že kontroly vyrážejí do terénu pravidelně, také tentokrát zaznamenaly spoustu nedostatků. „Jednalo se o stále se opakující pochybení. Konkrétně neoznačení únikových východů a nedostatky v provozuschopnosti hasicích přístrojů. Ve dvou případech nebyly provozovny vybaveny hasicími přístroji vůbec," pokračuje Magerová.

Kontroloři navštívili celkem sedm restaurací a dvě diskotéky. Pouze u tří kontrolovaných zařízení hasiči nezjistili porušení předpisů. Vzhledem k tomu, že se prohřešky provozovatelů opakují, pokračovat budou také kontroly.

Kontrolovala se i popíjející mládež

Bezpečnostní předpisy ale nebyly to jediné, co kontrolory zajímalo. Policisté se zaměřili také na podávání alkoholu mladistvým.

„Bylo zjištěno celkem sedm případů podnapilých mladistvých. Týkalo se to pěti chlapců a dvou dívek ve věku od patnácti do sedmnácti let. Nejvyšší naměřená hodnota alkoholu v dechu byla 0,9 promile a v tomto případě byl podnapilý mladistvý muž předán rodičům," říká mluvčí opavské policie René Černohorský s tím, že se zjišťuje, zda nedošlo k přestupkovému jednání na úseku přestupku proti alkoholismu a jiným toxikomániím.

Nyní se bude prověřovat, kdo osobám mladším 18 let prodal či podal alkoholické nápoje.

V Kravařích šli po hazardu

Rozsáhlá akce se týkala také Kravař. Tam si policisté posvítili na hazard. Na celém území města je totiž zakázáno provozovat loterii a podobné hry.

„Kontroly byly provedeny na deseti místech, přičemž ve dvou kravařských provozovnách bylo zjištěno, že dvě různé společnosti provozují 20 a 5 výherních hracích automatů, ačkoliv je to v rozporu s vyhláškou. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenány a budou oznámeny správnímu orgánu města Kravaře," dodal Černohorský.

Provozování jednoho tak zvaného kvízomatu si převzali k dořešení přítomni pracovníci Specializovaného finančního úřadu Ostrava. Opatření se účastnilo šest místních policistů PČR, policejní komisař z opavské hospodářské kriminálky a dva pracovníci Specializovaného finančního úřadu Ostrava.

Celá záležitost je nadále v prověřování, kdy se zjišťuje, zda nebyla naplněna skutková podstata některého z trestných činů nebo nedošlo k protiprávnímu jednání přestupkového charakteru.