O tom mají mimořádnou příležitost přesvědčit se všichni, kdo ho v Konzervátorském centru Ústavu historických věd Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity využívají. Nákup rentgenu umožnil projekt Fondu rozvoje vysokých škol řešený manažerem Konzervátorského centra Antonínem Šimčíkem.

„Cílem bylo zdokonalit výuku muzeologie, archeologie a částečně i historie a památkové péče a obohatit ji především o využití nedestruktivního rentgenového průzkumu historických artefaktů,“ vysvětluje Šimčík. V Konzervátorském centru jsou tak nyní součástí výuky speciální cvičení, která studenty jmenovaných oborů seznamují s pořizováním, vyvoláváním, digitalizací a interpretací rentgenových snímků. Nová aparatura bude využita též při několika diplomových pracích.

Rentgenový průzkum se provádí ve stacionární bezpečnostní kabině umístěné přímo v laboratoři. „U archeologických nálezů je nezbytností a na obdobných pracovištích doma i ve světě se považuje za standard. Tvar předmětu bývá totiž zkreslen vrstvami korozních produktů a nečistot, což omezuje správnou interpretaci,“ konstatuje Šimčík.

Pořízené vybavení ale nepředstavuje pouze rentgenový přístroj. Tvoří ho i skener a negatoskop, zařízení pro chlazení filmů, počítač a UV lampa pro průzkum rentgenovaných předmětů. Z projektu byly dále nakoupeny pneumatické přístroje - mikropilovačka a vysokootáčková mikrobruska s příslušenstvím. „Jsem přesvědčen, že vybavení umožní studentům získat pro praxi znalosti, které jim mohou pomoci účinněji přispět k ochraně našeho kulturního dědictví,“ dodal Šimčík.