Se současnou situací kvůli koronavirové infekci se musejí vypořádat také v opavské Armádě spásy. 

„V současné době je v azylovém domě pro muže ubytováno dvacet klientů, dalších sedm jich pak je na bytech Armády spásy. Noclehárna pro muže má zaplněnou kapacitu osmnácti osob. Funguje a je otevřena po celou noc. Co se týká nízkoprahového denního centra, to je rovněž otevřeno čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu a počet klientů je asi pětadvacet. Dům pro matky s dětmi je také zcela zaplněn, máme zde šedesát osob včetně dětí,“ vyjmenovává ředitel opavské Armády spásy (AS) Gerhard Karhan.

Když člověk z některého ze zařízení odchází, musí to povinně nahlásit a říct, kam jde a kdy se přibližně vrátí.

„Při příchodu se klientům měří teplota a pozoruje stav. Taktéž se minimálně dvakrát denně měří teplota a pozoruje stav u klientů ubytovny,“ vysvětluje Gerhard Karhan.

Jak již bylo zmíněno, nízkoprahové denní centrum je nově otevřeno nepřetržitě z důvodu, aby se lidé bez domova nemuseli pohybovat po městě, pokud nemusí. 

„Na všech službách v Nákladní ulici jsme zajistili jeden krát denně teplé jídlo, a sice polévku, dále v případě potřeby vydáváme potraviny ze svých zásob a zatím funguje dovážení potravin z místních marketů, zvláště oceňujeme dar v podobě pečiva. Snažíme se dělat i opatření, které však, doufám, že nenastane. A to pro případ uzavření, čili karantény jednotlivých budov v Nákladní a Rybářské ulici. Jsme v kontaktu s pracovníky magistrátu, pokud by se situace zhoršila a bylo by potřeba učinit nějaká opatření,“ pokračuje.

Bezdomovci jsou informováni

Asi jednou až dvakrát týdně obchází terénní pracovník AS lokality ve městě. Jestliže narazí na někoho bez domova, informuje jej o stávající situaci, dá mu leták. Avšak v současné době se podle Gerharda Karhana bezdomovci ve městě neshlukují, neboť se nacházejí buď v některém ze zařízení AS, nebo jsou jinde a ven nevycházejí.

„Vítám opatření, že při pohybu venku musí být nos a ústa zahaleny. Klienti používají roušku. Zároveň jsou instruováni, aby zbytečně nikam nechodili, myli si pravidelně ruce, dodržovali hygienu. Alespoň dvakrát denně se vytírají podlahy ambulantních i pobytových služeb. Dezinfikují se kliky, madla zábradlí, pomáhají i samotní klienti,“ říká.

K TÉMATU 

Darujte roušky, dezinfekci i stolní hry 

Podobně jako ostatní sociální zařízení se i opavská AS potýká a velkým nedostatkem ochranných pomůcek. „Roušky jsou problémem. Zčásti si šijeme vlastní, klientům dáváme ze svých minimálních zásob, které již docházejí. Snažíme se je zajistit od dodavatelů, ale vše je bohužel stále v jednání, požadavky píšeme na všechny strany, ale pomoc zatím nepřichází. Co mne mrzí je skutečnost, že nejvíce ohroženi jsou zaměstnanci, kteří se denně pohybují mezi několika desítkami osob a jsou chráněni jen rouškou. Vážím si jejich odvahy, napjatou situaci zvládat a vysvětlovat klientům, jaké jsou nyní podmínky a co je třeba dodržovat. Respirátory zatím nemáme, jsou objednány, nezbývá, než čekat,“ dodává závěrem Gerhard Karhan.

Kromě zmíněných ochranných pomůcek přijme AS také dezinfekci, deky pro klienty, ale třeba i stolní nebo deskové hry pro asi třicítku dětí, které jsou umístěny v Rybářské ulici.

Veškeré aktuální informace lze sledovat také na Facebooku Armády spásy Opava. 

Koronavirus v Česku

Online reportáž