Pokud se někdo v posledních 14 dnech vrátil z oblasti s hromadným výskytem koronavirové infekce, například z Číny, Jižní Korey nebo severní Itálie a zároveň na sobě pozoruje příznaky chřipky, hlavně horečku, kašel a dušnost, neměl by v žádném případě osobně chodit do ambulancí nemocnice. 

Na místě je předem telefonicky kontaktovat lékaře infekčního oddělení na čísle 553 766 345 nebo nebo Okresní pracoviště Krajské hygienické stanice MSK (Ostrava: 595 138 118-119, Opava: 553 668 846).

„S nimi se pak lidé domluví na postupu, vyšetření a dalších opatřeních. Uvědomte si prosím, že vaše přítomnost v čekárnách nemocnice může ohrozit další zde přítomné pacienty a také personál naší nemocnice,“ říká ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.