Mezi ně patří i obyvatelé Centra sociálních služeb (CSS) Hrabyně, kde žije 170 těžce tělesně postižených lidí. 

„Nelze je izolovat. CSS je jejich domovem. Vedení centra už v rámci maximální prevence před infekčním onemocněním zavedlo se značným předstihem ještě před vyhlášením obdobných nařízení vládou například nošení roušek pro personál jak v práci, tak i na veřejnosti, roušky nosí i uživatelé, je zákaz návštěv, při vstupu do objektu CSS se osobám měří teplota. A funguje i řada dalších opatření tak, aby se eliminoval možný přenos infekce,“ vysvětluje náměstkyně pro zdravotní péči CSS Hrabyně Petra Kutálková. 

Tamní personál chodí obyvatelům centra třeba nakupovat potraviny, léky a podobně. V provozu je oddělení rehabilitace, aktivizační oddělení i prádelna, kde se šijí roušky pro zaměstnance i obyvatele. Do šití se zapojují také dobrovolníci.

„Máme vypracovaný krizový plán. V případě uvalení karantény se centrum „přepne“ do nouzového režimu s omezeným počtem personálu, zpracován je i plán reorganizace služeb vedení centra. Všichni manažeři jsou členové krizového štábu, v případě potřeby zůstanou v práci. Dobrovolníci z řad personálu mají sbalená zavazadla s nezbytným vybavením na dobu 14 dnů pro případ čtyřiadvacetihodinové pohotovosti přímo na místě v areálu CSS Hrabyně,“ dodává.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník