V současné době je instalován v bývalém plynojemu, dnes multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, a má za sebou první etapu restaurátorských prací. Pokud byste měli zájem obraz vidět, máte možnost zde přijet v předvečer svátku svatého Václava 27. září, kdy se dílo slavnostně ukáže veřejnosti.

„Současně zde bude vyhlášena veřejná sbírka na druhou etapu restaurátorských prací, na kterou je potřeba zhruba sedm set tisíc korun. Záměrem sbírky je myšlenka, že záchranou obrazu budou mít k němu lidé bližší vztah, budou ho považovat tak trochu za svůj," uvedl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (nestr.) s tím, že první etapu, milion korun, zafinancoval šéf Vítkovic Jan Světlík. „Ten má, mimochodem, k Opavě blízký vztah. V našem městě vyrůstal a má zde i příbuzné," dodal náměstek.

Dalibor Halátek má k dispozici náhled, jak bude interiér kostela svatého Václava s obrazem vypadat. Podle prvního návrhu umístění, který vypracoval ateliér Josefa Pleskota, bude plátno viset na panelu v průčelí kostela. Kostel obřímu obrazu dává velkorysý prostor, současně je místem, které má k umění blízko.

Obraz Zavraždění svatého Václava je dílem významného představitele rakouského klasicismu Antona Pettera. Namaloval ho v roce 1844 pro olomouckého arcibiskupa Maxmiliána Sommerau-Beckha, který chtěl dovybavit interiér olomouckého dómu. Obraz však nakonec skončil v budově arcibiskupství, později putoval do Kroměříže a archiváři ho naposledy viděli v roce 1921.

Znovuobjeven byl až v loňském roce a ihned následovaly práce na jeho záchraně. Odborníci zamezili jeho chátrání důkladním scelením a konzervací.

Více na www.dolnivitkovice.cz.