Vedení Slezské univerzity ho totiž zažije už v úterý 16. května od 13 hodin spolu s pozvanými hosty - rektory vysokých škol, zástupci ministerstva školství, kraje, statutárních měst Opavy i Karviné a dalšími významnými představiteli vědeckého, kulturního a společenského života.

Inaugurační slib složí kromě nového rektora Slezské univerzity Tomáše Gongola už podruhé Irena Korbelářová, děkanka opavské Filozoficko-přírodovědecké fakulty a nově i Roman Šperka, děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Po inauguraci bude pro všechny přítomné připravený koncert skupiny Nerez s Lucií Šoralovou.

Rozloučili jsme se - ilustrační foto.
Rozloučili jsme se na Opavsku - 18. týden

Slavnostní akt uvedení do funkcí, složení akademických slibů a převzetí insignií rektora a děkanů se uskuteční v monumentálních prostorách gotického kostela sv. Václava. Tomáš Gongol stanul v čele Slezské univerzity 1. března jako její rektor hned po svém jmenování prezidentem republiky, ale pracoviště už důvěrně znal.

Na opavské univerzitě v Opavě totiž působil už od roku 2004 ve funkci prorektora pro strategii a komunikaci.  Slavnostní inaugurační slib složí společně s již podruhé zvolenou děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Irenou Korbelářovou a nově zvoleným děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. Romanem Šperkou.