Původní kostel sv. Jiří byl založen zřejmě už kolem roku 1350 a ve 14. století byl filiálním ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V 15. století ho měla opavská komenda řádu německých rytířů a v 16. století byl zasvěcen sv. Jiří. Po ukončení první části třicetileté války došlo i v Opavě k rekatolizačním omezením.

Protestantští kněží byli vypovězeni a do města byl povolán jezuitský řád, kterému byl kostel sv. Jiří předán. Staviteli a zřejmě i autory jejich konečné architektonické podoby byli bratři italského původu Mikuláš a Jakub Braschové. Z doby výstavby nového kostela pocházel první mariánský sloup umístěný na Dolním náměstí před průčelím budovy. Roku 1609 postoupil Rudolf II. kostel opavským luteránům, kteří o svůj farní kostel přišli.

Na jeho místě dnes stojí barokní kostel sv. Vojtěcha. Postaven byl roku 1681 podle návrhu Jakuba Brascha jako monumentální stavba představující dominantu Dolního náměstí. Jde o jednolodní chrámovou stavbu s bočními kaplemi a tribunami, se severní věží a honosným západním vstupním průčelím. Po obou stranách kostelní lodi jsou umístěny boční kaple. Triumfalistická fasáda kostela s jezuitskými svatými ve výklencích byla namířena k otevřenému náměstí jako symbol znovuposílené přítomnosti katolické víry ve městě. Freskovou výzdobu vytvořil František Řehoř Ignác Eckstein.

Kostel vlastnil vzácný obraz madony s dítětem

Jiří Štěpán Bruntálský z Vrbna kostelu sv. Vojtěcha věnoval v polovině 17. století obraz Panny Marie z roku 1648. Hlavy Panny Marie a Ježíška byly ozdobeny a celý obraz pokrýval stříbrný a zlatem vykládaný plech. Před obrazem se konaly pobožnosti a úcta k němu rostla. Opavští jezuité se proto rozhodli požádat olomouckého biskupa Wolfganga Schrattenbacha o prohlášení obrazu za milostný. Ten ustanovil komisi k vyšetření oprávněnosti jejich žádosti a v polovině roku 1734 žádosti vyhověl.

Obraz, který bez úhony přežil několik století, však podlehl novodobé historii. Včetně značné části historických fresek a hlavního oltáře podlehl požáru kostela, ke kterému došlo při osvobozovacích bojích na konci druhé světové války. Při následné obnově byla pořízena jeho kopie.