„Při restaurování ciferníku hodin na věži kostela jsme našli několik barevných vrstev. Objevili jsme, že nejspodnější vrstva na ciferníku je bílá a číslice jsou arabské a jsou malované kolmo ke středu hodin, takže se číslice šest zdála podobná devítce,“ uvedla odborná pracovnice Národního památkového ústavu v Ostravě Hana Pavelková. „Ciferník měl také v rozích zlatý dekor a zlaté ručičky s ním splývaly. Jednoho dne nám volala rozezlená farnice, že na ručičky hodin není vidět od pošty a že nechápe, proč je na ciferníku šestka podobná devítce,“ dodala Pavelková.

Nakonec dostaly ručičky hodin černý nátěr. Místní obyvatelka si nechala vysvětlit, že kolmé postavení číslic na ciferníku byl záměr malíře a přistoupila na to, že jejich hodiny v Melči jsou tím pádem originální, jaké jinde nemají. Církevní stavba byla postavena v letech 1889-1890 stavitelem Augustem Bartelem na základě návrhu Josefa Marii Olbricha. Farní kostel sv. Antonína Paduánského v Melči je jednolodním neorientovaným kostelem se dvěma bočními kaplemi a kvadratickou věží v ose hlavního průčelí. Práce na obnově venkovních fasád si celkově vyžádají častku přes dva miliony korun a jsou dotovány Ministerstvem kultury ČR i Krajským úřadem MSK, který poskytl téměř polovinu částky.