Od 17. září však budou probíhat práce v interiéru kostela. V rámci projektu, který je finančně zastřešen tzv. Norskými fondy Evropské unie, bude provádět opavská restaurátorka Romana Balcarová průzkum barokní výmalby interiéru kostela. Průzkum ukáže, v jakém stavu malby jsou a jak náročné restaurátorské zásahy při obnově budou vyžadovat.

„Součástí projektu, který bude hrazen z evropských fondů, bude také zpracování technické projektové dokumentace obnovy střešního pláště, fasád a odvodnění kostela. Budeme také pracovat na studii proveditelnosti a finanční a ekonomické analýze,“ uvedla Hana Dybowiczová z oddělení správy budov Konventu minoritů v Opavě.

V návaznosti na tento projekt by měla podle ní následovat žádost o prostředky z evropských fondů na další rekonstrukci a obnovu kostela. Kostel svatého Ducha byl vybudován v polovině čtyřicátých let 13. století a jeho osudy jsou bezprostředně spjaty s dějinami přilehlého minoritského kláštera. Prošel několika přestavbami a úpravami.

Velkoryse pojatá přestavba kostela je spjata s opavským vévodou Mikulášem II., který přenesl rodové pohřebiště poslední legitimní větve Přemyslovců k minoritům do Opavy. S tímto aktem je spojená otázka, zda se právě v kostele svatého Ducha tato rodinná přemyslovská hrobka skutečně nenalézá. „Podle všech předpokladů by měl být místem, kde by se hrobka mohla nacházet, prostor pod oltářem kostela. Konečnou odpověď ale může poskytnout až podrobný průzkum,“ doplnila Hana Dybowiczová.