Podle vládního nařízení totiž mohou být kostely naplněny pouze ze dvaceti procent jejich celkové kapacity. Mše se tak v tomto omezeném režimu konají. Otazník ale visel nad tradičními půlnočními bohoslužbami. Ty nakonec dostaly od vlády výjimku, pochopitelně se ale budou muset dodržovat platná nařízení.

Někde je raději ruší

Jenže některé farnosti se rozhodly letos půlnoční mše raději vůbec nepořádat. Jako třeba v kostele svatého Vojtěcha v Opavě, který spadá pod Farnost Panny Marie Opava. „Půlnoční mše zde 24. prosince nebude proto, že nejsem schopen zajistit dvacet procent sedící kapacity kostela. V následující den budou bohoslužby probíhat v jiných časech, než jsou lidé zvyklí. Trochu to „rozbijeme“, hlavně tu nejnavštěvovanější v 8.30 hodin. Časy budou vyvěšeny na stránkách a oznámeny tuto neděli,“ přibližuje děkan Římskokatolické farnosti Opava, do které spadá část opavského okresu, Jan Czudek.

Jisté je podle něj to, že vánoční bohoslužby budou bez hromadného zpěvu. „Každý rok se dělal přehled bohoslužeb ve všech děkanátech naší diecéze a dával se na web, aby přišlo co nejvíce lidí. Tento rok žádný takový rozpis z pochopitelného důvodu nebude. Každý farář a každá farnost bude jednat samostatně podle uvážení a podle situace místa. Jsou navíc dány vnitřní metodické pokyny, podle kterých budeme jednat. Nemusím vyzrazovat podrobnosti, je tam na jedné straně vůle mše sloužit, na straně druhé je ale důraz na dodržování pravidel podle současného epidemiologického vývoje. Dvacet procent kapacity pak není až tak veliký problém, když jsou bohoslužby dobře rozloženy,“ dodává Jan Czudek. Rozpis bohoslužeb najdou zájemci na nástěnkách a případně na webech farností.

Půlnoční mše se například kvůli výraznému omezení počtu osob neuskuteční ani ve farním kostele v Bruntále. A nekonání půlnoční, bude-li PES ve stupni čtyři nebo pět, avizuje na svém webu i Římskokatolická farnost Ostrava – Pustkovec.

Do kostela jen se vstupenkou

Například ve frýdecké farnosti se rozhodli na vánoční bohoslužby vydávat vstupenky. Při nedělních mších 20. prosince bude kostel po naplnění kapacity uzamčen.

„Pro vánoční bohoslužby budou pravděpodobně platit stejná opatření. Mše budou slouženy v bazilice i ve farním kostele. K účasti na mši svaté je nutné si vyzvednout v předstihu vstupenku. Ta je k dostání v sobotu 19. prosince po večerní mši svaté a po každé mši svaté v neděli 20. prosince. V pondělí 21. a v úterý 22. prosince bude možno vyzvednout si zbylé vstupenky ve farní kanceláři. V Lískovci a ve Starém Městě bude způsob účasti na vánočních bohoslužbách dohodnut po mších v neděli 20. prosince,“ uvádí se na internetových stránkách farnosti.

Jak již bylo zmíněno, na bohoslužbách se nesmí hromadně zpívat. Musí se dodržovat dvoumetrové rozestupy při sezení (pozn. red. výjimku mají členové jedné domácnosti). Místo smočení prstů v kropence se svěcenou vodou a následným pokřižováním musejí příchozí použít na ruce dezinfekci. A nedochází ani k podávání ruky při gestu pozdravení pokoje.