V minulých dnech vyhodnotil Moravskoslezský kraj (MSK) období starých kotlíkových dotací, a sice za období 2012 až 2015. Druhým městem v kraji, ve kterém se podařilo vyměnit nejvíce kotlů na tuhá paliva za ty ekologické, byla Opava. Konkrétně jich bylo 204.

„Jsme velmi rádi, že naše kampaň za lepší ovzduší padla na úrodnou půdu, a mohla tak přispět a určitě ještě i přispěje ke zlepšení ovzduší v Opavě. V další iniciativě rozhodně budeme pokračovat," vyjádřil se k výsledkům kotlíkových dotací v Opavě náměstek primátora Dalibor Halátek.

POMOHL PROJEKT EMISE

Za dobré výsledky může region poděkovat také studentům Slezského gymnázia v Opavě (SGO), kteří se svým Projektem Emise již několik let dělají osvětu v tom, jak lépe a správně topit.

„Výsledky mě velmi potěšily. Podle mých informací z kraje k nim rovněž napomohli emisaři, a to nejen z naší školy, ale také z Hlučína. Díky nim vešlo lepší topení do většího povědomí lidí, předaly se tak potřebné informace, a v rámci kotlíkových dotací si tak mohli pořídit nový kotel v některých případech téměř zadarmo," uvedla pedagožka SGO Kamila Tkáčová.

O Projekt Emise začínají mít zájem také v dalších městech. „Ze Státního fondu ministerstva životního prostředí jsme dostali dotaci ve výši 1,7 milionu korun. Budeme zajišťovat další partnerské školy, které se na projektu budou podílet. Za peníze se pořídí třeba chemické a fyzikální pomůcky, které jsou potřebné," dodala.

„Spolupracujeme se školami v Ostravě, Klimkovicích, Karviné, v Havířově, ve Zlíně a například také v Ústí nad Labem. Přidal se také Olomoucký kraj," uvedla Kamila Tkáčová a doplnila, že bez pomoci samotných měst a také hejtmana MSK by se těžko mohl projekt takto rozvíjet.

OBCE JSOU SKEPTICKÉ

V některých obcích v regionu se podle údajů MSK podařilo vyměnit více než polovinu všech kotlů na tuhá paliva. Nejvíce to mělo být v Bolaticích, a sice 5procent.

„Myslím, že ta informace o vyměněných kotlích nebude tak úplně správná. Je ale pravda, že v posledních letech si naši občané ať už díky kotlíkové dotaci či našim půjčkám pořídili desítky ekologických kotlů. Mnozí z vlastních zdrojů. Je to bezesporu úspěch obce," sdělil starosta Bolatic Herbert Pavera.

Za posledních deset let pořádala obec pro občany řadu akcí. „Měli jsme výstavu různých kotlů, dvakrát nás navštívil Smokeman, který na speciálních přístrojích lidem ukazoval, co při nedokonalém spalování nevhodných paliv vzniká. Loni jsme uspořádali besedu na téma Dýchejme čistý vzduch, kdy byli občané o nových kotlích a možnostech dotací na ně informováni," pokračoval.

Kotlíkové dotace za velkou výhru nepovažuje. „Dívám se na to trochu rozporuplně. Na jedné straně to částečně pomáhá ovzduší, je v něm méně prachu. Na straně druhé však ženeme lidi do nákupu kotlů na uhlí, při jehož hoření stejně do ovzduší unikají oxidy síry a dusíku.

A co bude za deset let, kdy třeba kotle vypovědí službu nebo bude nedostatek uhlí? Za co si lidé koupí nový kotel pak?" vyjádřil svůj neklid Herbert Pavera a dodal, že by se více mělo podporovat topení dřevem a vůbec nejlepší by bylo, kdyby snížením DPH nebo jeho úplným zrušením mohl zlevnit plyn či elektřina.

Podobně se na celou záležitost dívá také starosta Štěpánkovic Bernard Halfar. V jeho obci mělo dojít k výměně 51 procent kotlů.

„Nemyslím si, že by kotlíkové dotace nějak výrazně pomohly, to číslo je zavádějící. Ovzduší v obci je stále stejně špatné. Lidé díky těm kotlům na uhlí topí i v létě, a to sirnatým polským uhlím. Do roku 2024 by měly tyto kotle zmizet úplně a měl by být zákaz jimi topit. Tak nevím, jaké mají kotlíkové dotace vlastně smysl," poznamenal Bernard Halfar a doplnil, že situace je v mnoha obcích úplně stejná jako ve Štěpánkovicích.

Veronika Bernardová