„Do měsíce bychom měli mít zpracovaný projekt na nový hřbitov. Umístěný bude v souladu s územním plánem za obcí směrem na Hlučín a obrovská výhoda je, že jeho prostor může být v případě potřeby kdykoliv zvětšený,“ říká starosta Petr Kozák.

Obec už důležité věci, jako jsou pozemek a projekt, k dispozici má. Co však stále nemá, jsou peníze. Částka, potřebná k realizaci stavby, totiž solventnost obecního rozpočtu vysoce překračuje. Vybudování nového hřbitova přijde na 12 milionů korun a obec sama na tak velkou investici rozhodně nestačí.

Příspěvek evropských fondů ani státní nebo regionální dotace v úvahu nepřipadají, protože tyto zdroje s nutností pohřbívat lidi stále nepočítají. Dotačně podporované akce totiž vyžadují ekonomickou návratnost, což případ hřbitova není. Vedení obce se zatím nepodařilo najít žádný dotační titul, který by se k výstavbě hřbitova alespoň trochu hodil.

Nemá ho ani Regionální rada Moravskoslezsko a hledat pomoc na ministerstvech není v době vládní krize také moc účelné. Zemřelí však pohřbíváni být musejí. Vedení obce zvažuje všechno, co v této věci může podniknout.

„Pokoušeli jsme se získat nějakou částku při schvalování státního rozpočtu, ale nevyšlo to. To však neznamená, že bychom záležitost vzdali, a hledáme další možnosti řešení,“ konstatuje starosta Kozák.

Za stávající situace jsou v podstatě jen dvě. První spočívá v získání úvěru pro zafinancování rychlé výstavby nového hřbitova, ale vysoký dluh by obci mohl zejména v této době přinést spoustu ekonomických komplikací. Druhá se opírá o rozfázování výstavby na několik let.

Postupné financování by obec sice zvládala lépe, ale nového hřbitova by se obyvatelé dočkali daleko později. Kozmice byly od roku 1973 součástí Hlučína a od roku 1993 jsou samostatnou obcí. Hřbitov, na kterém lidé až dosud pohřbívali své blízké, je v obci už zhruba od roku 1 800.