Kolik škol se již přihlásilo do programu bezplatného stravování pro děti?

Jakou částku krajské vedení schválilo pro první vlnu příspěvků?

Do kdy mohou školy podávat žádosti o zapojení do programu?

„Příběhy dětí, kterým rodiče nemohou zaplatit školní oběd, bývají smutné. Děti za situaci, ve kterých se ocitla jejich rodina, rozhodně nemohou. Proto považuji za správné jim jejich těžký úděl aspoň trošku ulehčit. Nejde pouze o to zajistit jim denně teplou stravu, chceme jim také pomoci začlenit se do kolektivu a přispět k jejich duševní pohodě. Pro příští školní rok máme na tento projekt připraveno minimálně 30 milionů korun. V případě většího zájmu můžeme tuto částku ještě navýšit. Krajští zastupitelé přerozdělili 26,3 mil. Kč, další školy se do programu ještě mohou zapojit,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a upřesnila, že o příspěvek na bezplatné obědy si dosud požádalo zatím 90 škol, většina základních a mateřských.

Bezplatné stravování mohou získat děti z mateřských, základních a středních škol. Jedná se o pomoc dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální či potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

„S touto pomocí máme v Moravskoslezském kraji už mnohaleté zkušenosti, začali jsme už v roce 2017. Od začátku akce se program mírně proměnil, rozšířil se okruh dětí, které mají na bezplatné obědy ve školách nárok, také se zjednodušila administrativa. Proto věřím, že se do programu zapojí ještě další školy,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková s tím, že krajský úřad přijímá žádosti do 30. září. Pomoc mohou školy žádat pro děti z rodin ve finanční tísni, kterou potvrdí například úřady, OSPOD nebo také ředitel školy. Zapojené mohou být i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Podmínky dotačního programu jsou zveřejněny na stránkách kraje.

„Pro aktuální končící školní rok jsme na bezplatné obědy měli připraveno 36,3 milionu korun. Už máme uzavřené první pololetí, ve kterém celkem 78 školských zařízení vyčerpalo 4,1 milionu korun. Ve druhém pololetí je zapojeno 104 škol, odhadem vyčerpají dalších 11 milionů korun. Bezplatné obědy v Moravskoslezském kraji v tomto školním roce využilo zhruba přes 4 tisíce dětí,“ vyčíslila náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková.

K tématu

Krajský projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Na bezplatné obědy přispívá ze svého rozpočtu i Moravskoslezský kraj, jeho spoluúčast je 10 %.