V rámci Programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009 mohou požádat o finanční příspěvek pro rozvoj chovu tohoto pilného hmyzu. Poskytnuty budou žadatelům na pořízení včelstev a úlů a začínajícím včelařům poslouží k pořízení voskových mezistěn a ochranných pomůcek.

Program byl vyhlášen poprvé vloni a oslovil zejména mladou generaci začínajících chovatelů.

„Právě to je moc dobrý výsledek, který splnil účel, protože členskou základnu včelařských organizací tvoří hlavně členové s vysokým věkovým průměrem,“ konstatuje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Miroslav Novák.

Pořízení moderního včelařského zařízení a včelstev není levnou záležitostí. Moravskoslezský kraj poskytuje letos dotaci začínajícím včelařům ve výši 75 procent a stávajícím včelařům ve výši 50 procent prokazatelně vynaložených nákladů, zaplacených v období od 1. ledna do 15. července.

Začínajícím včelařem je osoba, která včelstvo nevlastnila do konce loňského roku, ale vlastní ho ke dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku. Žadatelé mohou získat jednorázový příspěvek ve výši nejméně 3 000 korun, vrchní hranicí je 25 000 korun.

Žádost o příspěvek mohou včelaři podat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství do 15. července.