Na přeložení cyklostezky z obory Jelenice na druhý břeh řeky Moravice panují dva názory. Jedni s tím souhlasí, druzí kritizují: Celé to zosnovala Opavská lesní, a. s., a to vše za tiché podpory hejtmana Jaroslava Palase.

„Hejtman jezdí do Obory střílet, tak je jasné, že to všechno podporuje,“ vypráví se veřejně mezi lidmi. Proti přeložení vznikla petice, která má nyní zhruba dva tisíce podpisů. Hejtman se prostřednictvím své tiskové mluvčí Šárky Vlčkové k těmto úvahám vyjádřil takto: „Moravskoslezský kraj odmítá tvrzení, že důvodem pro změnu cyklotrasy je osobní zájem hejtmana kraje Jaroslava Palase,“ uvedla Vlčková.

Rovněž tlumočila hejtmanova slova, že do obory Jelenice za účelem myslivosti nejezdí. Faktem zůstává, že Opavská lesní oboru provozuje i za účelem myslivectví a zpoplatněných odlovů. Stačí otevřít internetové stránky společnosti a najdete tam vše.

O přeložení cyklostezky z pravého na levý břeh řeky Moravice v úseku obory Jelenice požádaly před časem krajský úřad Opavská lesní, a. s., Pozemková společnost (PS) Niva Hradec nad Moravicí, která je finančně podporována právě Opavskou lesní, a Lesy ČR, Lesní správa Opava.

PS Niva, která je iniciátorem přeložení cyklostezky, tvrdí, že důvodem je ochrana přírody v národních přírodních rezervacích Kaluža a Valach. Předsedou PS Niva je Pavel Skácel. Nicméně trnem v oku mnoha lidí je hlavně role Opavské lesní, a. s., v celé kauze.

Jeden názor za všechny: „Činnost PS Niva je financována prakticky výhradně Opavskou lesní, a. s., a to, že návrh na přeložení cyklostezky podala PS Niva, je jen okatá zástěrka. Ten, kdo někdy přes oboru jel, ví, že cyklisté ani turisté pohybem po cyklostezce nijak Valachu a Kaluži neškodili. Šlo jen o to, aby na podnikání Opavské lesní, a. s., bylo vidět ještě méně než doposud.

Divím se, že vzdělaní lidé jako pan Skácel propůjčují pod rouškou ochrany přírody jméno podobným podnikatelským záměrům,“ reaguje na informace jeden z občanů.

A jeho názor rozhodně není ojedinělý. Redakce včera kontaktovala Opavskou lesní, a. s., s úmyslem požádat ji o vyjádření. Podle sekretariátu společnosti bylo vedení na poradě. Vyjádření jsme se nakonec nedočkali, i když bylo slíbeno, že se nám někdo ozve.

Nestalo se.

Martin Kůs, Zuzana Urbánková