Dotace činila 971 tisíc korun, což bylo z celkových nákladů jednaosmdesát procent. Zbytek šel z městské kasy. Veřejnou zakázku vyhrála
v září společnost Autocont CZ.

Ta v listopadu dokončila práce a 
v prosinci předala stavbu městu. Z devíti kamer jsou některé umístěny stacionárně, jiné je možné přemisťovat dle potřeby Městské policie Kravaře nebo na základě požadavků PČR.

Velín kamerového systému je umístěn v prostorách zdejší městské policie a čtyřiadvacetihodinový monitoring zajišťují policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky Kravaře. K datům z kamery bude mít také přístup krajské policejní ředitelství, kdyby jej potřebovalo při trestním či přestupkovém řízení, a to se souhlasem Kravař.