Nejtransparentnější způsob prodeje bez korupčního nádechu. To je důvod, proč se rada Kravař rozhodla zvolit způsob prodeje pozemků veřejnou dražbou v lokalitě U Hranic.

Na čtvrtém zasedání zastupitelstva měla opozice proti tomuto návrhu ostré výhrady a nakonec neprošel, pátým ovšem ano. Rada města za to může poděkovat opozičnímu zastupiteli Janu Skřečkovi (ČSSD), jehož hlas rozhodl v jejich prospěch.

„Stále se domnívám, že se jedná o nejtransparentnější, nejčistší, nejrychlejší a nejprůhlednější způsob prodeje. Zastupitelům jsem opravdu kladla na srdce, že se jedná o urgentní záležitost," vysvětluje starostka Kravař Monika Brzesková (SNK Za Kravaře prosperující) s tím, že je mimo jiné tlačil čas, a to kvůli financím vynaloženým na zasíťování pozemků.

Navíc rada města chtěla dražbu stihnout před prázdninami, kdy je spousta občanů na dovolených, a proto by se jí nemohli zúčastnit. To se nakonec stihlo. Dražba je naplánována na dny 23., 24. a 25. června.

Uskuteční se v zasedací místnosti Městského úřadu Kravaře a každý den bude vždy draženo šest konkrétních pozemků. „Podrobnější informace k dražbě najdou případní zájemci na webových stránkách města www.kravare.cz," poznamenal tajemník kravařského úřadu Pavel Novotný.

Přes veškeré doporučující argumenty rady města stále několik opozičních zastupitelů s tímto způsobem prodeje nesouhlasí. Jako argumenty mimo jiné uvedli možnost spekulativního záměru ze strany kupce.

Milan Rostek (ČSSD) zase na čtvrtém zasedání zastupitelstva navrhoval prodej obálkovou formou, díky které by si město mohlo stanovit podmínky. „Obálková metoda má korupční nádech, zatímco dražba je transparentní," obhajoval způsob prodeje místostarosta Kravař Petr Muczka (KDU ČSL).

„Všem zastupitelům jsem dala k dispozici podrobné materiály, kde byly mimo jiné uvedeny všechny klady a zápory dražby. Jan Skřeček přesto jako jediný došel na úřad ještě osobně, aby se mohl podrobněji informovat, za což jsem velmi ráda. Na zastupitelstvu je přece jen někdy ten prostor omezen," uzavřela Monika Brzesková.

Dražit se bude celkem osmnáct pozemků. Jsou určeny k zástavbě rodinnými domy.