V kravařské dílně Paprsek mohou klienti své dovednosti a návyky rozvinout a upevnit a najít tak i vlastní potenciál a sebehodnotu. Navážou nová přátelství a formou vzájemné spolupráce posílí své sebevědomí a naučí se tak větší soběstačnosti. „Potřeba sociálně terapeutické dílny byla v Kravařích poprvé vyjádřena již před mnoha lety v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Iniciátory byli mimo jiné i rodinní příslušníci potenciálních klientů, kteří by takovou službu ocenili. Velmi mě těší, že se vše zdárně povedlo,“ říká starostka Monika Brzesková. Maximální denní kapacita je dvanáct handicapovaných lidí.

Dopravní nehoda, Vítkov, Opavsko, 8. února 2024.
Střet automobilu a jedenasedmdesátiletého muže na Opavsku. Policie hledá svědky

Provozem dílny byla pověřena právě Charita Hlučín, která má v tomto směru bohaté zkušenosti. Stejnou službu totiž provozuje už přes deset let v Ludgeřovicích. Rekonstrukce objektu byla zahájena v polovině roku 2022 a ukončena na podzim loňského. Zhotovitelem stavby byla firma Miboro s.r.o. Celková částka této investice se vyšplhala na 12,6 milionu korun, získaná dotace byla ve výši 8,7 milionu.

Pro vybudování sociálně terapeutické dílny byl vybrán objekt ve vlastnictví města. „Šlo o starší a nevyužívaný dům. Rekonstrukcí tak vznikla moderní a užitečná stavba. Místo bylo vybráno i díky své lokaci v samotném centru města, “ upřesňuje místostarosta Martin Schwarz se slovy díků zastupitelům města za podporu při realizaci projektu, zaměstnancům městského úřadu a všem, kteří se na průběhu a dokončení dílny podíleli.

Ilustrační foto. Studenti vyhledávají na tabuli před školou, ve které třídě budou skládat příjmačky na gymnázium.
Toto je TOP 5 základek Opavska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Během slavnostního otevření se tentokrát páska nestříhala, klienti společně vytvořil krásný obraz, který hosté následně podepsali a doplnili o přání nebo kresbu. Dílně požehnal biskup Mons. Martin David a odpoledne se konal také den otevřených dveří, který přilákal přes sto návštěvníků. Mezi hosty slavnostního otevření kromě biskupa ostravsko-opavské diecéze patřila i starostka města Monika Brzesková, ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol, ředitel Charity ČR a náměstek hejtmana MSK Lukáš Curyla.

Při hledání názvu sociálně terapeutické dílny byla přes sociální sítě, webové stránky a kravařský zpravodaj oslovena široká veřejnost. Na tento podnět přišlo přes dvacet návrhů a z nich byly vybrány tři nejčastěji se opakující - Paprsek, Naděje a Sv. Bartoloměj a přes anketu na Facebooku zvítězil právě Paprsek.