Jedním z řidičů, jenž dennodenně projíždí semaforem před Knihovnou Petra Bezruče v Opavě a dále pokračuje ve směru na Hradec nad Moravicí, je Pavel Kratochvíl z Opavska. Vzhledem ke každodenní praxi přesně ví, co zde může očekávat. Řidiči, kteří tudy ovšem projíždějí poprvé, by se ale dle něj mohli snadno dostat do potíží.

„Když jedu po Praskově ulici, odbočuji doprava nahoru kolem knihovny a svítí zelená šipka, je to v pohodě. Pokud ale semafor ukazuje klasickou zelenou, vím, že na přechodu současně přecházejí chodci. Člověk, který s tímto úsekem nemá zkušenosti, se snadno může dostat do problému.

S vědomím, že na přechod nikdo nevstoupí, pokračuje dále. Lidé, již zde pravidelně chodí na nádraží nebo od nádraží do centra, si tady dávají dobrý pozor," uvedl Pavel Kratochvíl.

Podle něj může nastat ještě jedna nebezpečná situace. „V momentě, kdy projíždím semaforem a šipka doprava zhasne, okamžitě se zapíná klasická zelená a ve stejnou chvíli mají zelenou i chodci. Kolikrát jsem viděl, že člověk z přechodu musel uskočit zpátky.

Je to velmi komplikované místo. Naštěstí, jak říkám, spousta lidí si zde už dává dobrý pozor a nepřecházejí okamžitě, když k tomu na semaforu dostanou pokyn. I tak by se to ovšem mělo nějakým způsobem vyřešit."

Policie přijala podněty občanů

Situací, nejen na zmíněné křižovatce, se už zabývá opavská policie. „V měsíci lednu jsme přijali podněty od občanů města, zřejmě rodičů dětí, kteří projevili obavy o bezpečnost svých ratolestí na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. Nelíbí se jim, že interval VOLNO na semaforu je příliš krátký pro bezpečný přechod malého dítěte," uvedla zástupkyně vedoucího opavské policie Natálie Pastuchová.

Protože policie není správcem signalizačního zařízení, zaslala podnět dále k řešení na Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Opavy. „S příslušnými institucemi bychom rádi ve frekventovaných hodinách, kdy děti chodí a odcházejí ze škol, jednali o prodloužení doby, po niž svítí na semaforech zelená," doplnila.

Na opavském Odboru dopravy zatím žádný podnět neevidují, ale pokud bude potřeba, jsou připraveni se k jeho vyřešení postavit čelem.

„Odbor dopravy dbá na zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a pokud by bylo nutné nějakým způsobem přeprogramovat semafory, budeme samozřejmě postupovat v součinnosti s dopravním inspektorátem Police České republiky, který je dotčeným účastníkem v záležitostech bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích," sdělil referent Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací v Opavě Dalibor Novotný.

Správcem signalizačního zařízení je v tomto případě firma Patriot Brno. „Dle jejich sdělení je nastavení intervalů jednotlivých signálů plně v souladu s danými normami a legislativou. V této záležitosti je potřeba také zdůraznit, že nastavování těchto signálních plánů je záležitostí celkového posouzení, jak je která doprava na určité křižovatce intenzivní.

Musí být přitom zajištěna nejen bezpečnost, ale hlavně i plynulost provozu, a proto není možné individuálně měnit délku jednotlivých signálů. Je také nutné zohlednit dopad této dílčí změny na nastavení celého signalizačního zařízení v dané křižovatce," uzavřel.

Veronika Bernardová, Petr Dušek