Tento restaurátor a rekonstruktér kamenných památek již osadil se svou suitou vrcholové sousoší Krista na Křížovém vrchu, sochu o rozměrech 6,5 krát 2,7 metru. Do pořádku dává skupina v Rudě celou křížovou cestu.

„Restaurujeme jednotlivá zastavení křížové cesty včetně kalvárie, monumentu Krista z roku 1760,“ řekl Deníku Ladislav Werkmann. Památky potřebovaly opravit z gruntu prakticky všechno. I když byl při jejich stavbě použit kvalitní mladějovský pískovec, časem zvětral.

„Jde o největší opravu za dvě stě padesát let od vzniku památky. Statické poruchy způsobily posuny jednotlivých zastavení, takže ujížděly ze svahu,“ popisoval restaurátor Ladislava Werkmann. Čerstvě osazená kalvárie je vrcholovým zastavením křížové cesty, znázorňující biblickou poslední Kristovu cestu s křížem na zádech směrem na vrch Golgota.

„Nezůstává bez zajímavosti, že cestu inicioval a zaplatil rychtář Jiří Greschenberger z Uničova, je to jeho zásluha. Autor děl znám není,“ uvedl restaurátor Werkmann. Sochy čas naklonil do všech směrů. Nebyly dobře založeny na betonu, ale na hlíně. Z toho důvodu je Werkmannovci museli komplet rozebrat a znovu usadit. „Po restaurování je dokončujeme přímo na místě,“ pokračoval Werkmann.

Tak velkou zakázku by jednotlivec nezvládl, proto se na záchranným pracích podílí celý tým restaurátorů. V regionu není Werkmann žádným nováčkem, zakázku v Rudě u Tvrdkova považuje ale za zde zatím největší.

„Restauroval jsem například sousoší Panny Marie Immaculaty s andílky v Bruntále i další díla,“ vzpomněl Werkmann, restaurátor sloupu Nejsvětější trojice na Horním náměstí v Olomouci či sloupu Panny Marie před kostelem sv. Jiří v Opavě.

Dvanácté zastavení křížové cesty v Rudě u Tvrdkova bylo od roku 2005 zapsáno na seznam nejohroženějších českých památek, ve špatném stavu byl i zbytek série sousoší. Z devadesáti procent pomohly restauraci Křížového vrchu peníze získané z Evropské unie a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Oprava křížové cesty vyjde na více než dva miliony korun.