Město Krnov využilo možnost seznámit se s konceptem technicko-ekonomické studie, která se týká elektrifikace železniční trati Opava Krnov Olomouc. Zástupci Krnova byli zklamaní, že plánovaná modernizace trati zvýší rychlost vlaků jen minimálně.

Koncept přináší více variant modernizace trati s různým rozsahem prací i nákladů. Města, obce i společnosti, jež v Moravskoslezském a Olomouckém kraji zajišťují dopravní obslužnost a veřejnou dopravu, mohou koncept připomínkovat. S připomínkami zainteresovaných subjektů by se Správa železniční dopravní cesty měla vypořádat během září.

NESPOKOJENOST

„S předloženým materiálem nejsme spokojeni. Ani jedna z variant nesplňuje požadavek státu na ekonomickou rentabilitu. Požadujeme proto rozpracovat variantu elektrizace celé trati z Opavy do Olomouce a najít úspory tak, aby záměr byl rentabilní. Překvapilo nás také, že v úseku Krnov Olomouc má dojít pouze k nepatrnému zvýšení traťové rychlosti. Vzniklou časovou úsporu tvoří hlavně zkrácení pobytů ve stanicích a zastávkách. V navazujících fázích přípravy budeme požadovat narovnání a zrychlení trati v úsecích, kde to nebude v kolizi s územními plány obcí a krajů,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Pro město Krnov je těžko akceptovatelná také příliš dlouhá doba realizace. Je plánovaná na léta 2029 až 2038, a navíc se doporučuje rozdělit investici na dvě velké etapy. „Pro naše občany bude v dlouhodobém horizontu nejdůležitější rychlé spojení do Opavy, a to vzhledem k tomu, že stát počítá s budováním vysokorychlostní železnice Ostrava Brno Praha. To výrazně zkrátí cestování vlakem mezi těmito městy. Doporučujeme tedy v první etapě co nejdříve zahájit modernizaci a elektrizaci úseku Krnov Opava,“ upřesnil starosta Hradil. Zatímco úsek trati směrem na Opavu je bezproblémový, na trati z Krnova do Olomouce je několik tunelů a podobných komplikací.