Do areálu na Krnovské ulici se přestěhovalo či v nejbližších dnech přestěhuje 225 úředníků opavské radnice. V současné době zde fungují tři odbory: sociálních věcí, školství a odbor živnostenský. Další se rozjedou do čtrnácti dnů.

Stěhování zaměstnanců opavské radnice bylo naplánováno do tří etap a zahájeno po rekonstrukci budovy Krnovská 69 letos 11. února. Současně se stěhováním došlo ke změně orientačních čísel. Budovy dostaly jednotné číslo 71 a každá z nich v novém areálu má pro lepší orientaci přiděleno písmeno A, B,C či D.

Stěhování na etapy

„V první etapě bylo cílem uvolnit budovu na Bezručově náměstí, kde je město v nájmu. Druhá etapa začala s jednodenním předstihem v pátek 29. února stěhováním úředníků, kteří se nacházejí v centru města. Na duben je naplánována třetí etapa, spočívající v přemísťování odborů v rámci Hlásky a okolních budov,“ uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis. Výsledkem této tříměsíční akce bude podle jeho slov stav, kdy v centru města zůstanou odbory pracující v samosprávné působnosti, umístěné ve dvou budovách.

Zbylé odbory na Krnovské ulici budou tvořit logické uskupení, zabezpečující potřeby občana směrem k veřejné správě. Součástí areálu bude rovněž Czech Point, pokladna, podatelna a ohlašovna.

Recepční vám pomůže

„Pro lepší orientaci občanů v areálu jsme provedli dvě opatření. Tím prvním je od 25. února zprovoznění pracoviště recepční. Úkolem recepční je pomoci občanům v orientaci v hlavní budově, pomoc občanům s tělesným postižením. Do budoucna rozšíříme tuto službu o příjem pošty pro úřad. Druhým opatřením je orientační systém, který tvoří barevné tabule umístěné na budovách tak, aby byly vidět z místa příjezdu či příchodu,“ informoval vedoucí kanceláře tajemníka Vladimír Tancík.

Hlavní tabule pomohou lidem vyznat se v areálu, dostat se k budově, kde je odbor umístěn. V samotných budovách pak visí další systém tabulí, který navádí na místo působení hledaného odboru – oddělení – úředníka. Každá budova má své písmeno a barvu, každý odbor má své číslo a barvu. Grafické plánky celému systému dodávají ještě větší přehlednosti.

„Do budoucna počítáme s rozšířením služeb o navigační systém pro zrakově postižené. Každý úředník dostal pokyn tajemníka, aby ve všem občanůmpomáhal,“ dodal Tancík.

Komise s názvem K 69

Rekonstrukci budovy pro umístění úředníků koordinovala za magistrát města komise s pracovním názvem K69. Skupina sledovala a vyhodnocovala jednotlivé etapy rekonstrukce, připravovala podklady pro vedení města, plánovala další kroky. V průběhu prací se složení komise mění, a to podle toho, jaké práce jsou v plánu.

Cílem práce skupiny bylo v co nejkratší době budovu připravit pro stěhování a přemístit úředníky magistrátu tak, aby to obyvatelé pocítili co nejméně. Do nové budovy se stěhují odbory, které vykonávají přenesenou působnost, což znamená, že vykonávají některé funkce státu, které jim byly svěřeny.

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 17.00
Úterý 8.00 14.00
Středa 8.00 17.00
Čtvrtek 8.00 14.00
Pátek 8.00 13.30

(Pozn. další informace je možno získat na webových stránkách města: www.opava-city.cz)