Motoristé se podle všeho kruhového objezdu v místech bývalé mlékárny v Krnovské ulici hned tak nedočkají. Přivolávají ho během nekonečného čekání na výjezd ze spojující Vančurovy ulice do výpadové Krnovské a nejsou sami. Po řešení křižovatky volají i chodci, pro které se přechod z chodníku na chodník mezi kolonami vozidel rovná velmi často pokusu o sebevraždu.

Zrod okružní křižovatky však jednoduchý není. Nejdříve se záměr vybudovat rondel zasekl na požadavcích společnosti ČEZ Distribuce, které nebyly pro Ředitelství silnic a dálnic akceptovatelné. Letos se už podařilo dohodnout vyhovující podmínky a 3. dubna byla oboustranně podepsána smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie. Na jejím základě ČEZ Distribuce zajišťuje zpracování projektové dokumentace.

V současnosti vznikl další problém v podobě projektové dokumentace pro provedení stavby, jejímž objednatelem byla společnost Benzina.

„V těchto dnech jsme dokumentaci na provádění stavby, určené pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, od projektanta dostali. Pro Ředitelství silnic a dálnic je však neakceptovatelná a čekáme na její přepracování," přibližuje nejnovější vývoj situace vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Ostrava Lenka Vaňková.

Předpokládané náklady na výstavbu jsou ve výši 12,5 milionu korun bez DPH, ale konečná částka se může změnit. Na této dopravní investici se bude podílet i statutární město Opava.

Řešení této problematické křižovatky není nic nového. Už zhruba před dvanácti lety si vedení města nechalo udělat studie na zprůjezdnění některých opavských křižovatek a mezi nimi byla i zmíněná křižovatka. „Benzina tehdy chtěla vybudovat na Krnovské ulici místo mlékárny čerpací stanici a studie prokázala, že řešení je technicky i dopravně možné," vzpomíná tehdejší náměstek primátora Pavel Mališ s tím, že hodně bude záležet na velikosti kruhového objezdu.

Za další vhodné řešení problematické dopravy na křižovatce Vančurovy a Krnovské ulice považuje semafory. „Bohužel jsme neprověřovali, jak by s nimi provoz v tomto místě fungoval. Proto dnes nejsem schopný tvrdit, jestli je lepším řešením semafor nebo kruhový objezd," dodává Mališ.