Doprava v Krnovské ulici je stále hustá a provoz ve Vančurově ulici si s ní v tom moc nezadá. Křižovatka obou ulic je stále plná a řidiči na ní bojují s časem i s nervy. Situaci má zklidnit kruhová křižovatka, plánovaná v prostoru bývalých mlékáren.

Na její stavbu bylo už vydáno předběžné oznámení na veřejnou zakázku, ale vývoj se teď zasekl na požadavcích společnosti ČEZ Distribuce.

Pro Ředitelství silnic a dálnic nejsou akceptovatelné a jednání stále pokračují. „Jakmile budou dohodnuty podmínky, které budou pro nás přijatelné, bude podepsána smlouva o provedení přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie," vysvětluje vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Ostrava Lenka Vaňková další postup.

Po podpisu smlouvy zahájí ČEZ Distribuce zpracování projektové dokumentace, která je nezbytnou součástí veřejné zakázky. Zahájení výstavby rondelu v Krnovské ulici je plánováno na příští rok.

Během stavby se však řidiči nevyhnou dopravnímu omezení. Uzavření křižovatky nebude vzhledem k množství aut možné, a záměrem města je proto svést provoz vždy střídavě do jednoho pruhu.

Předpokládané náklady jsou zatím ve výši 12,5 milionu bez DPH, ale po vysoutěžení mohou být nižší.

Na investici se bude podílet též Statutární město Opava. Vybudování kruhového objezdu je první fází konečné vize, zahrnující propojení této lokality s Žižkovou ulicí, tedy se sportovišti a s víceúčelovou halou v Městských sadech.

V návrhu společnosti Benzina je stavba benzínové pumpy, kiosku, tří oboustranných stáčecích míst, myčky osobních vozů a ostrůvku s vysavačem. Na místě stávající mlékárny by měla vzniknout parkovací plocha pro osobní vozy.