Když se před časem objevila zpráva, že se po dlouhých letech planých řečí řidiči konečně dočkají zmíněného objezdu, vzbudilo to u většiny obyvatel slezské metropole nadšení. Měsíce však plynou a žádné konkrétní náznaky začátku stavebních prací nejsou vidět.

Splní se tedy optimistický výhled a začne se budovat už v červnu, nebo se vše pozdrží?

„V současné době se vypracovává dokumentace pro stavební povolení současně s dokumentací pro výběr zhotovitele, kterou zabezpečuje po dohodě Benzina, a. s. Dle mých informací byly na příslušných orgánech podány žádosti o stavební povolení.

Z toho vyplývá, že termín letošní realizace je zatím reálný, ale již nemáme žádnou rezervu. Dojde-li k problémům během stavebního řízení, tak termín letos nestihneme," říká náměstek opavského primátora Daniel Žídek.

V zákulisí celého projektu se skutečně celou dobu horečnatě pracovalo na přípravách. Jsou už i podepsány a schváleny všechny nutné smlouvy mezi městem, správcem komunikace v podobě Ředitelství silnic a dálnic a také společností Benzina, která se u objezdu chystá vybudovat čerpací stanici.

Celý projekt zůstává v nezměněné podobě a v rámci stavebních prací se má vybudovat vše najednou. Tedy až na výjimku. Tou je plánované vytvoření odbočky a silnice, která povede od křižovatky rovnou k víceúčelové hale. Daný úsek totiž je a bude pouze záležitostí města Opavy.

„Výstavba silnice je v plánu až posléze, a to zhruba do dvou až tří let, dle finančních možností města," konstatuje Daniel Žídek.

Z městské pokladny se bude nový kruhový objezd spolufinancovat z dvaceti procent. Záleží na výši nákladů, která bude určena až po vysoutěžení zhotovitele stavby. V reálu by ale nemělo jít o více než tři miliony korun. Zbytek nákladů si mezi sebe rozdělí ŘSD, které pokryje 64 procent, a Benzina, jež přispěje 16 procenty.

Až se přikročí k samotné realizaci stavby, přijdou i menší dopravní komplikace. Kruhový objezd se bude dělat po polovinách s tím, že vždy druhá půlka silnice zůstane průjezdná a provoz se zde bude nejspíše řídit semafory. Jak už ale bylo zmíněno, zatím nelze s jistotou říci, kdy k tomu dojde a kdy si řidiči nový objezd poprvé vyzkouší.

„Osobně bych byl rád, aby to bylo letos, dělám pro to maximum, ale lhůty a činnost projektanta, kterého platí jiný subjekt, neurychlím. Další komplikace mohou vzniknout během výběrového řízení. Mohu ovšem říci, že bude-li vše špatně, nejdéle v září 2015 by to mohlo být," uzavírá Daniel Žídek.