Existuje-li nějaké dopravní prokletí Opavy, pak je jím na zdejších silnicích odbočování vlevo. Jedním z nejmarkantnějších příkladů je křižovatka ulic Vančurovy a Krnovské. Plánovaný kruhový objezd by měl nevyhovující situaci odlehčit. A to přesto, že mezi nejzákladnějšími motivy projektu jsou čistě komerční důvody, a to vybudování nové čerpací stanice v místech bývalých mlékáren.

O novém kruhovém objezdu ve zmíněné lokalitě se vedly řeči již dlouho, ale stejně dlouho zároveň spadaly do kategorie takzvaně planých. Až před dvěma lety se oficiálně promluvilo o vážně plánovaném projektu, na kterém se bude nejvíce finančně podílet Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Padla slova i o tom, že začít stavět by se mohlo už loni. To se nestalo.

Celá věc však neupadla v zapomnění, jak se mohlo zdát.

Naopak, náměstek opavského primátora Daniel Žídek (ČSSD) byl v minulých dnech celou záležitost řešit v Praze. „Dojednal jsem s ŘSD znění smlouvy o spolupráci. Vyjasnili jsme si postup a snad se to stihne schválit v zářijovém zastupitelstvu. Projekt stále žije," říká Daniel Žídek, který má v Opavě dopravu na starosti.

Kdy se Opavané nového kruhového objezdu dočkají, je zatím nejisté, ale mohlo by se tak stát již relativně brzy. „Připravuje se společná investice ŘSD, Benziny a města Opavy. Zpracovává se dokumentace provádění stavby. Realizace se pravděpodobně uskuteční vzhledem ke zdlouhavým otevřeným výběrovým řízením v příštím roce," uvádí vedoucí provozního úseku ŘSD Lubomír Hýbl.

Jak dále popisuje, původní záměr této okružní křižovatky byl jen investicí města a Benziny z důvodu vybudování nové čerpací stanice a připojení přilehlé zástavby na silnici I/11. „Je předpoklad, že v nebližší době bude uzavřena smlouva o spolupráci a tato investice se bude moci opět rozběhnout, což znamená zejména vyřizování potřebných vyjádření pro stavební povolení," dodává Lubomír Hýbl.

Kromě samotného objezdu mělo současně město od počátku v úmyslu z vlastních zdrojů vytvořit rovněž spojku, která by vedla od křižovatky k víceúčelové hale v Městských sadech. V případě nově vzniklé čerpací stanice by pak vyrostla na místě zaniklých mlékáren novostavba kiosku a tří oboustranných stáčecích míst. V plánech zde rovněž figuruje i myčka aut a parkoviště.

Mezi stěžejní úkoly, které čekají na zástupce magistrátu, patří bezesporu i to, jak se vyřeší dopravní situace v Krnovské ulici jedné z nejfrekventovanějších výpadovek z města během stavebních prací.

„Je pravda, že stavba nové okružní křižovatky je věcí Ředitelství silnic a dálnic ČR a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako povolujícího orgánu, nicméně Opava bude v dané věci účastníkem řízení, a tudíž budeme vznášet podněty, vyjádření či připomínky, za jakých podmínek je možno tuto stavbu provést," potvrzuje vedoucí oddělení správy dopravy a komunikací na opavském magistrátu Rudolf Kelin s tím, že zmíněná jednání zatím ještě neproběhla.

Přesto se už ale nyní řešení celé věci promýšlí. Podle Rudolfa Kleina je představa magistrátu taková, aby práce probíhaly pouze po polovinách výstavby. Konkrétně by byl v první etapě zachován provoz po stávající silnici a prováděla by se část kruhového objezdu v areálu bývalých mlékáren. Po dokončení by se následně provoz převedl na tuto novou část a realizovala se druhá polovina výstavby. Doprava by tak byla případně omezena po celou dobu jen na jeden jízdní pruh.

„V žádném případě nemůžeme počítat s odklonem této dopravy po ulici Žižkova. Jediná možnost, kterou si dovedu představit, je odklon dopravy už na okružní křižovatce v Jaktaři a její směřování po ulicích Palhanecká a Rolnická kolem Stříbrného jezera do Opavy. Ulice Vančurova bude v době výstavby v místech prací zaslepena a doprava bude odkloněna po ulici Stará silnice kolem Magistrátu zpět na ulici Krnovská," dodává Rudolf Klein.