„Řidiči zjevně nebyli na takový způsob jízdy zvyklí, do křižovatky najížděli rychleji než měli a bourali v ní dopravní značky i obrubníky. Teď už se po ní jezdit naučili a problémy zmizely,“ přibližuje starosta Herbert Pavera zkušenosti s prvním rondelem. Druhá kruhová křižovatka vyroste přímo v centru obce. „Přípravné práce už byly zahájeny a v těchto dnech si dodavatel převezme staveniště. Akci financuje Moravskoslezský kraj a naše obec na ni ze svého rozpočtu přispěje částkou 900 000 korun. Tato křižovatka přispěje k bezpečnosti dopravy v centru, kterým stále projíždí značná část vozidel vyšší rychlostí,“ konstatuje starosta Pavera.

Nová kruhová křižovatka by měla být podle plánu dokončena nejpozději v závěru srpna. Pro zklidnění dopravy slouží také retardéry na silnicích. Obec je začala budovat v roce 1996 a velmi se jí osvědčují. „Když jsme na vozovku umístili první zpomalovače, lidé se hodně zlobili a nechtěli je tam. Postupně však svůj názor měnili a dnes po nás chtějí retardéry na každou opravenou silnici,“ dodává Herbert Pavera. Dva nově přibudou na ulici Padoly a pro ulice Luční, Slunečná, Školní, Nová a Příčná je zvažována zóna s rychlostí, omezenou na třicet kilometrů.