Návštěvníci dostanou jedinečnou příležitost slyšet po velmi dlouhé době obnovený hlas kostelních varhan. Kostelík Sv. apoštolů Petra a Pavla z počátku pozdní gotiky byl ve středověku nejspíše farním kostelem a jeho kůr dostal varhany počátkem 19. století.

Pro stavbu varhan byla vybrána varhanářská dílna z Andělské Hory u Bruntálu a je téměř jisté, že tvůrcem je varhanář Josef Sebastian Staudinger.

Další osud varhan je nejasný, ale je možné předpokládat, že se jim nevyhnula konfiskace barevných kovů v průběhu 1. světové války. Poškozené byly i mnohými amatérskými opravami.

Jejich novější historie je doložena jen dalšími neodbornými zásahy a v éře socialismu byly až do letošního roku už téměř nehratelné. Při srovnání s podobnými nástroji severní Moravy mají kružberské varhany největší podíl dochovaných původních rysů: ornamentální výzdobu skříně a působivé starobylé mramorování v zeleném a nafialovělém odstínu.

Zlacené rostlinné ornamenty nad prospektovými píšťalami nesporně ukazují na počátky 19. století. Klínové měchy, vzdušnice, dřevěné píšťaly a klávesnice se spodními klávesami z tisového dřeva řadí varhany díky původností dílů mezi nejvzácnější hudební památky Moravskoslezského kraje klasicistní éry.

Hodnotu nástroje umocňuje fakt, že se nachází v intaktně zachovaném gotickém kostele ušetřeném necitlivé modernizace. Kružberské varhany patří k unikátům, což je doloženo několika studiemi expertů.

Snahy zachránit a uchovat vzácný nástroj pro příští generace pokaždé ztroskotaly na penězích. Poslední popud k jejich záchraně přišel v roce 2012 z Davidova mlýna a potřebné finance se konečně našly v programu rozvoje venkova MAS Opavsko. Projekt významně podpořila i místní občanská sdružení Radisko, Za rozvoj Kružberka a samotná obec Kružberk, celý projekt zaštiťovala Římskokatolická farnost Kružberk se sídlem v Dolních Životicích.

Opravu provedla krnovská dílna Ivan Bok specializující se na opravy a renovace varhan a práce byly zahájeny letos na jaře. Díky úsilí odborníků i nadšenců vedených snahou o větší atraktivnost krásné obce, a hlavně o záchranu zvukově i historicky cenného hudebního nástroje, má osud varhan šťastný konec a nástroj bude v Kružberku opět znít k radosti posluchačů.

(zdroj historie varhan: diecesní organolog Jiří Krátký)