Stálé tlakově odolné ukrytí (STOÚ). Tak zní oficiální název protiatomových krytů, které byly v minulosti hojně budovány jako součást strategicky významných podniků nebo významných státních institucí a škol.

„Po roce 1989 se změnou struktury řízení a vlastnických vztahů objektů, v nichž byly STOÚ umístěny, přešla veškerá vlastnická práva na nové majitele. Ti měli povinnost se o kryty starat, udržovat je, opravovat a zajišťovat servis a revize vnitřního vybavení," vysvětlil Jan Grepl z odboru vnitřní správy Městského úřadu Vítkov.

Noví vlastníci se však o objekty dost nestarali, čímž postupně docházelo ke zhoršování jejich technického stavu.

„Po roce 2001 tedy velká většina STOÚ přešla pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který ve spolupráci s vlastníky objektů zajišťoval provádění veškerých předepsaných úkonů. Narůstající tlak majitelů krytů a změna koncepce obranného plánování České republiky však vedly k tomu, že ze strany hasičů byla vlastníkům vydávána souhlasná stanoviska ke změně jejich užívání.

To vedlo k postupnému, faktickému zanikání STOÚ jako takových," pokračoval.

Na území Vítkova se nyní žádný STOÚ nenachází. „Improvizované ukrytí, dříve protiradiační, má zcela odlišný stavební i ochranný charakter. Jde o zodolněné suterénní prostory běžných staveb a ukrytí je zajišťováno ze strany jednotlivých subjektů individuálně.

Uvedení vytipovaných prostor pro budoucí improvizované ukrytí do „provozu" se provádí v řádu desítek hodin až jednotek dní, podle situace," doplnil Jan Grepl.

V legislativě se již snaha o zpětné znovuzavedení povinnosti budování veřejného krytového fondu několikrát objevila, vždy však narazila na komplikace, dané naším současným právním řádem.

NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Také v Bolaticích byste protijaderné kryty hledali marně. „Žádné oficiální u nás nemáme. V rámci Krizové karty a Koncepce bezpečnosti pouze evidujeme místa nouzového ubytování, a to v budovách základní a mateřské školy, kulturního domu a v ubytovně Dětské organizace Kondor.

Dohromady zde může být umístěno až 500 osob," sdělil starosta Bolatic Herbert Pavera a dodal, že mnoho obcí se však problematice bezpečnosti příliš nevěnuje.

Podle expertky na bezpečnost, Jarmily Harazinové, která má na Městském úřadu Hlučín na starosti krizové řízení, požární ochranu a bezpečnost práce, se v současnosti při bezpečnostní hrozbě jednoznačně upřednostňuje evakuace obyvatel.

„Moderní pojetí ochrany obyvatel volí raději evakuaci osob ze zasažených lokalit a regionů před ukrytím, tedy před budováním krytů," vysvětlila Jarmila Harazinová.

V Hlučíně byl v minulosti jeden kryt, a to v suterénu pošty. Zrušen byl asi před patnácti lety. „Nepamatuji si, že by byl někdy využit ke svému účelu. V případě, že by nebyla možná evakuace, začalo by město organizovat rychlé budování improvizovaných úkrytů v suterénech a sklepeních budov, skladech a jiných vhodných prostorách," doplnila Jarmila Harazinová.

V případě hrozby se mají Opavané kam uchýlit

Evakuační centrum města Opavy. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK / Martin Kůs

Ochrana obyvatel před hrozbami zahrnuje jejich varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití. K němu se v Opavě využívají školská zařízení, případně vytipované penziony či hotely, ale v první řadě evakuační centrum. Je umístěno v areálu magistrátu v Krnovské ulici, město jím disponuje od roku 2008 a spadá pod správu oddělení havarijního a krizového řízení města.

„Je určeno pro ty, kteří nemohou najít útočiště u své rodiny či známých. Ale v případě vzniku mimořádné události, jako jsou povodně, požár či únik nebezpečných látek, má k okamžitému nouzovému ubytování k dispozici 71 míst. Materiál však má město Opava nachystán pro tři sta evakuovaných osob.

Centrum zároveň slouží i jako přijímací středisko osob, kde probíhá evidence a přerozdělování do míst nouzového přežití," vysvětlil vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení Magistrátu města Opavy Roman Otipka.

K dispozici je kuchyňka, sociální zařízení a v plánu je vybudování bezbariérového přístupu. Hned vedle se nachází prostorná jídelna. Potraviny se zde neskladují, v případě potřeby by se jídlo připravovalo čerstvé. Připraveny pomoci jsou také některé opavské supermarkety, které už dříve poskytovaly evakuovaným například potravinové balíčky.

V evakuačním centru nalezl nově sídlo oblastní spolek Českého červeného kříže Opava. „S ním město spolupracuje a významně nám s evakuovanými občany pomáhá. Jsme rádi, že se přesunul přímo sem.

Evakuační centrum bývá využíváno přibližně dvakrát do roka. Útočiště v něm nalézají třeba osoby, jejichž obydlí postihl požár a neměly kam jít. Nebo když byla v Kateřinkách nalezena nevybuchlá munice, tak zde také někteří lidé z evakuovaných částí byli," pokračoval.

Pro ubytování většího počtu lidí má město nasmlouvána školská zařízení jako školy, tělocvičny nebo internáty. „Následně budou k nouzovému přežití využity vytipované penziony a hotely, které poskytnou místa pro 816 osob. Školská zařízení v Opavě mají k dispozici 16 399 míst a dalších 5280 je jich v obcích správního obvodu.

Pokud obcím kapacita nepostačí, mohou starostové město Opavu požádat o výpomoc. Dohromady je tedy možné nouzově ubytovat 21 679 osob," uvedl Roman Otipka.

HASIČI, POLICISTÉ I HROMADNÁ DOPRAVA

Evakuace a nouzové přežití se řídí plánem, který je součástí Krizového plánu obce s rozšířenou působností Opava. „Využíváme pro ni autobusy městské hromadné dopravy a evakuace je naplánována na trasách zpravidla jejich zastávek a doprovodu složek Integrovaného záchranného systému.

Řídit dopravu jsou připraveni také policisté. O evakuaci rozhoduje velitel zásahu, při větším rozsahu události pak primátor města," sdělil.

Součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému města bývá ověřována prostřednictvím cvičení, které by mělo probíhat vždy nejméně jednou ročně. Naposledy se takové v Opavě konalo letos v červnu. Tehdy hasiči simulovali zásah při úniku amoniaku před zimním stadionem a nechyběla ani záchranná služba, Policie ČR či Městská policie Opava.