Pokračování úspěšné expozice připravilo Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a Společností MARIE z.s.

„Mám radost z toho, že jsme se společně s partnery rozhodli uspořádat tuto výstavu, neboť kulturní dědictví, které nám Lucemburkové zanechali, je opravdu velmi bohaté. Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na vzácné exponáty, ale i na poutavý příběh o vzestupu a pádu této vlivné královské dynastie," mínila ředitelka muzea Jana Horáková.

Lucemburkové byli pro české země významným panovnickým rodem, který vládl mezi lety 1310 až 1437.

„Během této relativně krátké doby se zasloužili o to, že se země Koruny české staly centrem Evropy a byly považovány za jedny z nejrozvinutějších a politicky nejmocnějších zemí střední Evropy. V éře jejich vlády se stavěly nové budovy, prohlubovalo se bohatství království a podporoval růst kulturní úrovně celé tehdejší společnosti," vysvětloval předseda spolku Společnost MARIE z.s. Oldřich Beneš.

Výstava se uskuteční v prostorách Domu umění a kostele svatého Václava od 13. ledna do 28. února příštího roku.

„V současnosti chystáme instalaci výstavy a připravujeme doprovodné aktivity ve formě animačních programů nebo komentovaných prohlídek. Dobovou atmosféru přiblíží také historická hostina s ukázkou života na středověkém dvoře," uvedla ředitelka Opavské kulturní organizace Jana Hynarová.

Návštěvníci se tak mohou těšit například na repliku svatováclavské koruny a koruny Svaté říše římské. Autorem je mistr šperkař Jiří Urban. Instalace těchto nejvzácnějších kusů proběhne v úterý 5. ledna v průběhu odpoledních hodin. K vidění mimo jiné budou sochy známého sochaře Igora Kitzbergera nebo dřevěné modely impozantních českých středověkých staveb.