Ti, kteří do konce srpna uzavírali první ročník, prožili svůj týdenní kurz přežití na březích Slezské Harty, ti o rok starší měli svou základnu v Budišově nad Budišovkou. Všichni zúčastnění studenti se ale shodli, že praktická výuka je největší atraktivitou, kterou jim bakalářský obor nabízí.

„Kurzy přežití byly od počátku postaveny na bezprostředním kontaktu mladých lidí s lektory, při jejichž volbě jsme měli šťastnou ruku,“ říká zakladatel a nestor oboru Jaromír Sýkora, který ještě donedávna žádný z kurzů nevynechal.

„Teď už mi zdraví aktivní účast nedovoluje, a tak se s univerzitou loučím,“ dodává třiasedmdesátiletý pedagog na konto posledního srpnového dne, který zvolil k odchodu do důchodu, s tím, že krizové řízení v extrémní rovině přežití měl za velkého koníčka.

Prváky ve Včelím lese u jezera měl na povel Dalibor Zeman. „S mladými matematiky jsem tu v závěru srpna každoročně od okamžiku, kdy mi štafetu kurzu přežití I. předal můj nezapomenutelný předchůdce Boris Beinhauer,“ uvedl Zeman a dodal: „I když mezi nimi většinou převažují dívky, jsem nejraději, když se do všeho, co nás tu čeká, pouštíme společně a naplno.“

Pro letošní osmičlennou „posádku“ měl jen slova uznání. „První dva dny jsme si užili deště, ale přesto se voda v Hartě nezdála nikomu studená. Tak veselou cestu ke třem studijním kreditům si ani nepamatuji,“ popsala náladu i za ostatní Zuzana Svrčková z Čadce.

Kurz přežití II. pro druháky pod vedením instruktora Roberta Holeše, do loňského roku aktivního důstojníka Armády ČR, bývá už podstatně náročnější. „Když jeden den před večerem vyjdete s plnou polní a vysílačkou do vojenského prostoru Libavá, tam bivakujete, v noci se potom střídáte v hlídkách, pijete čaj z toho, co v lese najdete, a vrátíte se druhý den odpoledne, tedy téměř po 24 hodinách, máte toho skoro dost,“ přiznali krizáci.

Sotva ale v pátek skončili v Budišově, v neděli odjeli na další kurz do Lázní Bohdaneč, kde budou v Institutu ochrany obyvatelstva dva týdny školeni, jak si poradit při radiačních a chemických haváriích. „Po zkušenosti s majorem Holešem už nás ani krizové a havarijní řízení nedostane,“ konstatovali s únavou i v hlase.

Bakalářský obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací nabízí Matematický ústav už devět let. „Zatímco o ambicích tohoto pracoviště ve vědě se vědělo vlastně od jeho počátků, myšlenku tak silného spojení teorie s praxí přinesly povodně v roce 1997,“ loučí se Sýkora a hodnocení přínosu oboru nechává na svých nástupcích.

„Podle mého je ale jeho potřebnost, třeba z pohledu na to, čemu lidé naposledy čelili na Liberecku, nad veškerou pochybnost,“ uzavírá.

Ivan Augustin

Na loďce vypadají studentky Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě zdánlivě v úplné pohodě. Ale to už jsou blízko břehu. Než se k němu dostaly, vítr jimi zvolený směr nijak nerespektoval a po vodní hladině Slzské Harty je pořádně proháněl. foto: Ivan Augustin