Teplé počasí nevyhání k vodě do přírody pouze rekreanty, ale také pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK). V celém kraji monitorují hned třiadvacet vodních nádrží a rybníků. Každé dva týdny pak vyrazí odebírat vzorky také na Opavsko a Bruntálsko.

A výjimkou není ani tradiční místo ke koupání ve slezské metropoli, Stříbrné jezero. Třeba milovnice vody a výtvarnice Zuzana Slováková z Opavy si koupání v sádráku dopřává při pěkném počasí denně. „Sádrák prostě miluji. Řas a sinic se nebojím. Jsem s nimi kamarádka. Vyhýbám se jim a ony mně.

Voda byla ještě před měsícem skoro křišťálová, teď se trochu zakalila, když tam začalo chodit více lidí a pejsků. Ale když přijdete dopoledne, je to lepší. Obyčejně jsem chodila na tu´lidovější´pláž, ale tam je teď hodně rybářů, tak spíš navštěvuji pláž písečnou," uvedla Zuzana Slováková.

A zájemci mohou jít bez obav v jejích stopách. „Na Opavsku a Bruntálsku bylo vzorkování provedeno začátkem tohoto kalendářního týdne. Laboratorní analýzy odebraných vzorků vod i nadále potvrzují setrvávající kvalitu vody ke koupání. Na všech místech se tak lidé mohou koupat bez omezení.

Na sledovaných koupacích místech jsou také k dispozici tabule. Na nich zájemci mohou najít informace o jednotlivých nádržích včetně aktuálního hodnocení kvality vody v nich," informují hygienici.

Podle aktuálních výsledků rozborů vody ji poté pracovníci KHS MSK zařadí do jedné z pěti kategorií a označí symbolem. Vodu vhodnou ke koupání signalizuje modrý „smajlík", naopak vodě nebezpečné ke koupání je přidělen černý. Zelená barva značí, že voda je vhodná ke koupání, avšak se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

A právě tento znak je aktuálně uveden u rybníku Bohušov v bruntálském okrese. Na Bruntálsku se dále odebírají vzorky ještě z rybníků Edrovice a Tvrdkov a ze třech míst na Slezské Hartě. Všude je voda vhodná ke koupání. V lomu Svobodné Heřmanice nebyla kvalita vody tento týden zkoumána, údaje z konce května ale hovoří pozitivně.

Aktuální situaci mohou zájemci sledovat na webu www.khsova.cz.