Aby se na projektu rekultivace zahrady mohli podílet sami její budoucí návštěvníci, rozhodli se uspořádat společné plánovací setkání. Jak nám sdělila předsedkyně sdružení a manažerka projektu Zahrada setkání Jana Červenková, všemu předcházela důkladná příprava.

„Nejprve jsme prostřednictvím místního rozhlasu a prostřednictvím webových stránek informovali občany o zamýšleném projektu. O spolupráci jsme požádali architektku, která vytvoří samotný projekt. Museli jsme dotčené místo nafotit a připravit slepou mapu, aby si lidé uměli přesně představit, o jaký prostor se jedná,“ řekla o prvních krocích Jana Červenková.

Druhá z autorek projektu Sylva Hrušková k tomu dodala: „Setkání se uskutečnilo první únorovou neděli. Na začátku jsme krátce představili náš projekt, důležité informace poskytl konzultant Nadace VIA Martin Nawrath, lidé sami uváděli, co by si v zamýšleném místě přáli.“

Nápady padaly jeden za druhým, kreativita zúčastněných byla úžasná - krb s ohništěm, lanové centrum, dominantní strom, víceúčelové hřiště, WC, pískoviště. „Věříme, že Zahrada setkání bude moci již v říjnu tohoto roku přivítat své první návštěvníky,“ dodala ještě Jana Červenková.