„Je to tady už z dob totality. Sídlí tam dopravní podnik. Chtěli nám tady nastěhovat bezdomovce, nebo Romy. Tak ať to tu zůstane raději prázdné,“ zmínila dvaasedmdesátiletá Anna Mrůzková s tím, že se dopravní podnik k budovám příliš nemá. „Už dvacet let jsem v důchodě, takže takových pětatřicet let už to tady stojí,“ podotkla.

Sedmačtyřicetiletý horník Jaroslav Olbrich se domníval, že se dopravní podnik chystá budovy dodělávat. Skutečnost, že by s budovami měl podnik něco dělat, zmínil i dvaapadesátiletý Opavan Josef Foltýn. „Je to tady už dlouho, ale kolik let přesně, to nevím. Snad to dají dohromady,“ řekl. Nedostavěné budovy vadily také Radce Moravcové z Opavy. „Mělo by to být dodělané. Vypadá to hrozně,“ nechala se slyšet.

Vše okomentovala rovněž dvaapadesátiletá Gerda Ignácová. „Co máme dělat? Asi na to nejsou peníze,“ řekla. Podle čtrnáctiletého Jana Sobotky se mělo původně jednat o kanceláře dopravního podniku. První záměry a plány vybudování nového sídla a zázemí dopravního podniku v Opavě -Kylešovicích vznikaly podle slov ředitele MDPO Hynka Woitka již v první polovině 80.let minulého století, kdy se plánovalo budování podobných provozoven poněkud jinak než dnes a způsob plánování a výstavby se postupně rovněž měnil.

„Od počátku devadesátých let docházelo ke zpožďování stavebních prací, a to převážně z finančních důvodů. V roce 1994 se stala stavba finančně i provozně zcela neúnosnou,“ vysvětluje ředitel a dodává: „Bylo však jasné, že dopravní podnik potřebuje pro svou činnost nové technické zázemí, jelikož dvě provozovny, které v té době využíval, již nevyhovovaly z technického, hygienického, bezpečnostního ani požárního hlediska.“

Začaly se tedy hledat možnosti, jak situaci řešit. „Nakonec byla vybrána varianta dostavět rozestavěný areál dle nového projektu, který zohledňoval jeho efektivní využití pro naše potřeby, především s ohledem na investiční a provozní náklady. Tyto dvě budovy pro činnost dopravního podniku neměly uplatnění,“ pokračuje dále Woitek. A k čemu měly být budovy původně využívány? „Pro početnější administrativu tehdejšího dopravního podniku, jako hygienické zázemí pro zhruba stovku řidičů MHD, jako kryt civilní obrany, kancelářské prostory tehdy početného závodního výboru a závodní stranické organizace (ZOKSČ),“ vyjmenovává ředitel.

Uvažovalo se rovněž o tom, že zde vznikne kompletní rehabilitační středisko, jídelna s kuchyní a archív.

(ver, mn)