Naše redakce se na místě setkala se stížnostmi místních obyvatel, kteří zeď nechtějí. Jak se k problému staví vedení opavské Hlásky? Na otázky odpověděla tisková mluvčí radnice Lada Dobrovolná.

Kdo stavbu protihlukové zdi schválil?

Stavba této protihlukové stěny byla schválena již 17. července 2007. Tato stěna je součástí územního rozhodnutí pro vybudování severního obchvatu Opavy. To bylo vydáno odborem výstavby magistrátu právě 17. července 2007.

K čemu zeď má sloužit?

Nutnost postavit tuto zeď vyšla z protihlukové studie. Zeď se měla stavět současně se severním obchvatem. Vzhledem k tomu, že po otevření prodloužené Rolnické začali tamní obyvatelé stížnostmi tlačit na radnici, aby zeď byla urychleně postavena, v květnu 2007 zaslali radnici petici, byl tento objekt vyjmut ze stavby severního obchvatu a rozhodlo se o urychlení výstavby.

Ředitelství silnic a dálnic zajistilo přednostní vydání stavebního povolení, loni pak město Opava požádalo kraj o výstavbu této stěny. Kraj tuto stavbu zařadil do investičních akcí na rok 2011.

Proč se kvůli výstavbě kácejí stromy?

Kácené stromy jsou nepřekonatelnou překážkou stavby. Tato ekologická újma bude kompenzována náhradní výsadbou u křižovatky Rolnická a Mostní.

Kdo všechno je účastníkem stavebního řízení?

Účastníky stavebního řízení jsou ŘSD ČR, statutární město Opava, Horst Hanslik a Eva Hansliková bydlící na ulici U Jezera 29 , Ivo Ambroz, Petr Ambroz a Eliška Ambrozová bydlící na ulici Mostní 123.