„Hlavním důvodem pro její stěhování je zvyšování komfortu pro matky i pro ošetřující personál," vysvětluje ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Přístupná je každé úterý od 13 do 15 hodin, kdy se maminkám s kojenci věnuje zkušená poradkyně Jaroslava Vráblová. Nonstop je poradna dostupná i telefonicky na čísle 607 748 769. „Matky se mohou hned po porodu nebo v pozdějším období kojení setkávat s různými problémy. V této následné péči má právě laktační poradna velký význam a nenahraditelné místo," konstatuje lékařka Soňa Krejčí, vedoucí novorozeneckého úseku.

K nejčastějším potížím u matek patří technika kojení, různé zdravotní problémy s prsy i nedostatek mléka.

U dětí to zase bývá například časté kojení nebo jeho odmítání, neklid při kojení nebo nesprávné přisávání. Za objektivními problémy se někdy skrývají potíže v oblasti psychické i emoční oblasti.

„Přítomnost laktační poradny přímo v nemocnici je pro naše klientky velkým plusem. Hlavně pro dosažitelnost odborných pracovníků i pro blízkost nemocniční lékárny s množstvím pomůcek ke kojení," dodává Soňa Krejčí.