Jak redakci řekl starosta Bolatic Herbert Pavera, výroba je totiž slyšet i v kancelářích obce.

„Lanex přijal opatření, která již snížila hlučnost výroby. V nejexponovanějších místech zazdili okna směrem k obydleným domům a udělali okna zevnitř firmy. Provedli také opatření, aby se po 22. hodině neotvírala okna k obydlím občanům,“ vyjmenovává starosta s tím, že některé výroby se klimatizovaly, a tím se úplně zamezilo pronikání hluku.

„Lanex vysadil i zeleň, aby ještě více zabránil pronikání hluku a také u většiny výrobních hal upravil vzduchotechniku, aby byla méně hlučná a aby neústila směrem k obydlím,“ podotkl. Firma podle jeho slov také vyasfaltovala komunikace v areálu Lanexu, aby byl hluk z dopravy co nejnižší.

„Ještě stále však existují rezervy, na kterých bude muset Lanex pracovat, aby veškerý hluk z výroby plně odpovídal normě,“ zmínil starosta a dodal, že se obec chystá k měření hluku. Obec má totiž ve svém strategickém plánu měření hluku jednou za dva roky. A protože zde naposledy měřili v roce 2009, letos budou opět. Kdy a kde, se však obecní úřad ještě nerozhodl.

Lanex je významnou firmou nejenom v Bolaticích a regionu Hlučínska, ale také v Moravskoslezském kraji a v celé republice. Podle starostových slov více než osmdesát procent produkce putuje do desítek zemí na všech světových kontinentech. „Lanex je rovněž významným zaměstnavatelem, a to jak občanů obce, tak i blízkého a dalekého okolí,“ uzavřel Pavera.

Co si myslí šéf Lanexu?

Co na vzniklou situaci říká vedení Lanexu? Na to jsme se zeptali předsedy představenstva Rudolfa Gregořici.

Co dělá Lanex pro to, aby neobtěžoval obyvatele Bolatic hlukem?

V minulosti již přijal řadu účinných technických, investičních a organizačních opatření. Jak jsem informován, jejich výčet vám již poskytl pan starosta, není nutné je tedy opakovat. Z mého pohledu – pokud chceme být soudní – pak hlukem neobtěžuje. Určit ne tak, jak silně a intenzivně obtěžuje mé kolegy a mě v kancelářích Lanexu hluk provozu na pozemních komunikacích v centru obce.

Stává se někdy, že překračujete hlukové limity?

Podle našich měření nikoliv. Pečlivě dbáme na to, aby byla všechna dříve přijatá opatření zejména v nočních směnách, dodržována.

Veronika Schindlerová, Lucie Orbanová